ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

AXA Akcji "Big Players" - najwyższa ocena 5a

W październikowym rankingu Analiz Online fundusz AXA Akcji "Big Players" otrzymał najwyższą ocenę 5a w 12-miesięcznym horyzoncie inwestycyjnym.

Celem zarządzających funduszami AXA TFI jest wypracowywanie konkurencyjnych stóp zwrotu przy zachowaniu rozsądnego poziomu ryzyka. Bardzo dobry wynik naszego funduszu w rankingu Analiz Online, który bierze pod uwagę nie tylko wypracowane stopy zwrotu z funduszu ale również ryzyko podejmowane przez zarządzającego, potwierdza, że ten cel udaje nam się z sukcesem realizować. 

Zapraszamy do zapoznania się z październikowym rankingiem Analiz Online

Jak oceniasz
serwis axa.pl?