AXA Akcji "Big Players" - najwyższa ocena 5a

W październikowym rankingu Analiz Online fundusz AXA Akcji "Big Players" otrzymał najwyższą ocenę 5a w 12-miesięcznym horyzoncie inwestycyjnym.

Celem zarządzających funduszami AXA TFI jest wypracowywanie konkurencyjnych stóp zwrotu przy zachowaniu rozsądnego poziomu ryzyka. Bardzo dobry wynik naszego funduszu w rankingu Analiz Online, który bierze pod uwagę nie tylko wypracowane stopy zwrotu z funduszu ale również ryzyko podejmowane przez zarządzającego, potwierdza, że ten cel udaje nam się z sukcesem realizować. 

Zapraszamy do zapoznania się z październikowym rankingiem Analiz Online

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online