AXA FIO w ofercie Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA

Z przyjemnością informujemy, że Centralny Dom Maklerski Pekao SA – jeden z najbardziej renomowanych podmiotów dystrybuujących usługi finansowe na polskim rynku, dołączył do grona partnerów współpracujących z AXA TFI.

W ofercie sprzedaży Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA znajduje się już pełna oferta produktowa AXA TFI. Klienci mogą wybierać spośród 8 subfunduszy funduszu parasolowego AXA FIO wśród których znajdują się zarówno produkty o standardowych strategiach inwestycyjnych, jak również produkty unikalne na polskim rynku. Do wyróżniających się produktów z pewnością należą subfundusze AXA Equity AAA oraz AXA Akcji „Big Players”. W najnowszym, wrześniowym rankingu Analiz Online otrzymały one najwyższą ocenę 5a.

Jesteśmy przekonani, że profesjonalizm naszego nowego partnera oraz jego wieloletnie doświadczenie na polskim rynku kapitałowym, w połączeniu z najwyższą jakością funduszy AXA TFI, przyniesie wymierne korzyści naszym klientompowiedziała Aneta Podyma, Prezes Zarządu AXA TFI S.A.

Rozpoczęcie współpracy z AXA TFI jest dla nas naturalną konsekwencją przyjętej przez nas strategii budowania szerokiej i jednocześnie spełniającej wysokie wymagania jakościowe oferty produktowejdodaje Grażyna Pokojska, Dyrektor Zarządzająca CDM Pekao SA.

AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych jest częścią Grupy AXA w Polsce, która z kolei jest częścią globalnej Grupy AXA. AXA TFI rozpoczęło działalność w 2009 roku. 5 lipca 2010 roku uruchomiony został fundusz parasolowy AXA FIO. Na koniec września AXA TFI zarządzało aktywami o wartości 2,076  mld PLN w tym aktywa zgromadzone w funduszu AXA FIO wyniosły 507 mln PLN. Oferta AXA TFI dostępna jest w ofercie wybranych banków, domów maklerskich oraz niezależnych doradców inwestycyjnych – łącznie 12 podmiotów.

Grupa AXA jest światowym liderem w zapewnianiu bezpieczeństwa finansowego. Jesteśmy obecni w 56 krajach, zatrudniamy 214 000 pracowników, zaufały nam 93 miliony klientów. Według rankingu Interbrands marka AXA jest marką numer 1  światowych ubezpieczeń. W 2010 roku Grupa AXA odnotowała przychody w wysokości 91 mld euro oraz 3,9 mld euro dochodów z działalności podstawowej (underlying earnings).

Centralny Dom Maklerski Pekao SA to największy detaliczny dom maklerski w Polsce. Swoje usługi oferuje za pośrednictwem strony www.cdm24.pl, m.cdm24.pl oraz infolinii 801 140 490. Skorzystanie z wiedzy i doświadczenia maklerów i doradców Klientów możliwe jest w jednym z 81 Punktów Obsługi Klientów CDM Pekao. Oferta CDM obejmuje zarówno pośrednictwo w zawieraniu transakcji na GPW, NewConnect i Catalyst, a także na najważniejszych giełdach światowych. Za pośrednictwem CDM można nabyć jednostki ponad 160 funduszy i subfunduszy 12 Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, a także uczestniczyć w ofertach na rynku pierwotnym, nabyć certyfikaty zamkniętych funduszy inwestycyjnych oraz obligacje skarbowe i korporacyjne.

CDM Pekao jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, jednak największą satysfakcją jest dla nas fakt, że pierwszy Klient, który otworzył u nas rachunek maklerski ponad 20 lat temu, nadal aktywnie korzysta z naszych usług.

Centralny Dom Maklerski Pekao SA jest spółką w 100% zależną od Banku Pekao SA

Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.cdmpekao.com.pl

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online