AXA FIO w ofercie Xelion Doradcy Finansowi

Z przyjemnością informujemy, że do grona podmiotów dystrybuujących jednostki uczestnictwa AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zarządzanego przez AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA dołączył Xelion. Doradcy Finansowi – jedna z największych firm zarządzania majątkiem na polskim rynku.

W ofercie Xelion Doradcy Finansowi znalazła się pełna oferta produktowa AXA FIO. Klienci Xelion mogą wybierać spośród 8 subfunduszy funduszu parasolowego AXA FIO wśród których znajdują się zarówno produkty o standardowych strategiach inwestycyjnych, jak również produkty unikalne na polskim rynku.


Jednym z unikalnych subfunduszy w ofercie AXA TFI jest AXA Equity AAA. Jest to produkt o bardzo dużym spectrum możliwości inwestycyjnych w zakresie zarówno zmiany alokacji aktywów pomiędzy akcjami oraz instrumentami dłużnymi oraz możliwości inwestycji w wielu regionach świata. Zmiana alokacji dokonywana jest na bazie długoterminowych trendów w oparciu o bieżącą fazę cyklu koniunkturalnego. Zarządzający subfunduszem nie zajmuje się krótkoterminowymi zawirowaniami na rynkach, co jest typowe dla funduszy aktywnej alokacji dostępnych na naszym rynku. Dzięki szczegółowo przemyślanej strategii, subfundusz AXA Equity AAA wypracowuje bardzo dobre wyniki inwestycyjne. W okresie ostatnich 12 miesięcy osiągnął stopę zwrotu na poziomie 9,6%, podczas gdy indeks WIG zyskał w tym czasie niewiele ponad 0%, a średnia stopa zwrotu dla funduszy akcyjnych wyniosła -3,7% (dane Analiz Online).

Cieszymy się z podpisania nowej umowy dystrybucyjnej umożliwiającej dostęp do naszych funduszy klientom Xelion Doradcy Finansowi. Jesteśmy przekonani, że połączenie dobrych wyników inwestycyjnych naszych subfunduszy – przypomnimy, że w sierpniu subfundusze AXA Akcji oraz equity AAA otrzymały najwyższą ocenę 5a w rankingu Analiz Online, a subfundusze AXA Obligacji oraz AXA Zrównoważony zajęły drugą pozycję w rankingu Pulsu Biznesu, oraz profesjonalizm naszego nowego partnera przyniesie wymierne korzyści klientom Xelion. Doradcy Finansowi - powiedziała Aneta Podyma, Prezes Zarządu AXA TFI S.A.

Xelion kontynuuje strategię selektywnego rozszerzania swojej oferty, wybierając do współpracy tylko najlepsze TFI, mające potencjał aby przynieść realną wartość dodaną dla  naszych Klientów. Wierzymy, że AXA TFI zdoła utrzymać w długim okresie doskonałe wyniki zarządzania i stanie się cenną i ważną pozycją wielu portfeli inwestycyjnych Klientów Xelion – mówi Maciej Witkowski, Dyrektor Departamentu Produktów i Wsparcia Sprzedaży w Xelion.

Grupa AXA jest światowym liderem w zapewnianiu bezpieczeństwa finansowego. Jesteśmy obecni w 56 krajach, zatrudniamy 214 000 pracowników, zaufały nam 93 miliony klientów. Według rankingu Interbrands marka AXA jest marką numer 1  światowych ubezpieczeń. W 2010 roku Grupa AXA odnotowała przychody w wysokości 91 mld euro oraz 3,9 mld euro dochodów z działalności podstawowej (underlying earnings).

Grupa AXA w Polsce działa za pośrednictwem następujących podmiotów: AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., AXA Życie TowarzystwoUbezpieczeń S.A., AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz AXA Polska S. A. i Avanssur S. A. Oddział w Polsce (działający pod marką handlową AXA Direct). Naszym Klientom oferujemy ubezpieczenia ochronne, inwestycyjne, emerytalne, komunikacyjne, turystyczne oraz ubezpieczenia korporacyjne. W Polsce zaufało nam do tej pory ponad 1,5 mln klientów.

AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych rozpoczęło działalność operacyjną w lipcu 2010 r. W jego ofercie znajduje się fundusz parasolowy AXA FIO składający się z ośmiu subfunduszy.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online