AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty

1 lipca 2010 roku został zarejestrowany AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty (AXA FIO) z wydzielonymi ośmioma subfunduszami: AXA Akcji „Big Players”, AXA Akcji, AXA Zrównoważony, AXA Stabilnego Wzrostu, AXA Obligacji, AXA Lokacyjny, AXA Equity AAA (Active Asset Allocation).

Funduszem zarządza AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

W jednostki uczestnictwa subfunduszy można inwestować za pośrednictwem strony internetowej www.axa.pl i przez telefon. W najbliższym czasie zostanie uruchomiona sprzedaż przez zewnętrznych dystrybutorów, takich jak zawodowi pośrednicy, banki i bura maklerskie.

Wprowadzenie na rynek jednostek uczestnictwa AXA FIO oznacza, że rozpoczynamy aktywną działalność na rynku kapitałowym. Jestem przekonana, że fakt posiadania w naszym sześcioosobowym zespole zarządzających - czterech licencjonowanych doradców inwestycyjnych - przełoży się na dobre wyniki dla naszych Klientów” – powiedziała Aneta Podyma, Prezes Zarządu AXA TFI S.A.

Jednostki uczestnictwa AXA FIO są już dostępne dla inwestorów.

 

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

Beata Wójcik
Rzecznik Prasowy
Tel.: (22) 555 00 75
e-mail: beata.wojcik@axa-polska.pl 


Grupa AXA

Grupa AXA jest światowym liderem w zapewnianiu bezpieczeństwa finansowego. Jesteśmy obecni w 56 krajach, zatrudniamy 214 000 pracowników, zaufało nam 95 milionów Klientów.
W 2009 roku Grupa AXA odnotowała przychody w wysokości 90,1 mld euro oraz 3,6 mld euro zysku.

Grupa AXA w Polsce

W Polsce działamy za pośrednictwem następujących podmiotów: AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S. A., AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S. A., AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S. A., AXA Polska S. A., AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Avanssur S. A. Oddział w Polsce (działający pod marką handlową AXA Direct). Naszym klientom oferujemy ubezpieczenia ochronne, inwestycyjne, emerytalne, turystyczne, komunikacyjne oraz ubezpieczenia korporacyjne. Przedstawicielom Grupy AXA w Polsce zaufało do tej pory ponad 1 mln Klientów.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online