AXA ma zgodę KNF na połączenie spółek majątkowych.

AXA otrzymała zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na połączenie prawne AXA TUiR i AXA Ubezpieczenia TUiR, spółek oferujących ubezpieczenia majątkowe. To dobra wiadomość dla 3 milionów naszych klientów, kilku tysięcy pośredników, a także całego rynku ubezpieczeniowego.

Połączeniem prawnym AXA TUiR i AXA Ubezpieczenia TUiR kończy się proces łączenia spółek majątkowych AXA w jedną, o czym zdecydowano w 2015 roku przy okazji przejęcia ubezpieczeniowego ramienia mBanku, BRE Ubezpieczenia TUiR. We wrześniu 2016 roku AXA sfinalizowała kolejny zakup, tym razem Liberty Ubezpieczenia. AXA jest obecnie 6. towarzystwem na rynku majątkowym z 5% udziałem[1] oraz łącznym przypisem składki brutto o wartości 1,6 mld zł[2]. Ma pełną ofertą ubezpieczeń majątkowych dostępnych u agentów, brokerów, w Internecie, call centre, a także w bankach, w tym w mBanku, z którym tworzy strategiczne partnerstwo. AXA jest również 7. towarzystwem w segmencie ubezpieczeń na życie z udziałem 4,5%1.

Z chwilą uzyskania wpisów w KRS, AXA TUiR i AXA Ubezpieczenia TUiR staną się prawnie jedną firmą ubezpieczeniową, która będzie funkcjonować na rynku pod nazwą AXA Ubezpieczenia TUiR. Spodziewamy się, że nastąpi to z końcem marca tego roku. AXA Ubezpieczenia TUiR stanie się wtedy następcą prawnym i wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki AXA TUiR. Oznacza to, że stroną zawartych umów z dotychczasowymi klientami AXA TUiR stanie się AXA Ubezpieczenia TUiR. AXA zadba o to, aby z chwilą wpisu do KRS, klienci oraz wszyscy pozostali zainteresowani byli dobrze poinformowani i rozumieli, co oznacza dla nich połączenie.

[1] Źródło: KNF, raporty firm, stan na koniec III kwartału 2016
[2] Źródło: obliczenia własne AXA, stan na koniec 2016 roku

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online