AXA Obligacji najlepszym funduszem dłużnym polskich papierów skarbowych

Subfundusz AXA Obligacji został uznany przez Analizy Online za najlepszy fundusz dłużny polskich papierów skarbowych w 2013 roku.

Paweł Mizerski, zarządzający Funduszem, odebrał towarzyszącą nagrodzie statuetkę – Alfę 2013, podczas uroczystej Gali na zakończenie 4. Fund Forum Analiz Online.
To dla nas ogromne i bardzo prestiżowe wyróżnienie. Zachęcamy do obejrzenia wywiadu z Pawłem Mizerskim, który tłumaczy strategię inwestycyjną dla nagrodzonego funduszu.

To wyróżnienie jest szczególnie, bo nagrody przyznawane są tylko tym funduszom, które spełniają jednocześnie kilka warunków:

  • działają od co najmniej 2 lat,
  • mają charakter otwarty (FIO lub SFIO),
  • są dostępne dla szerokiego grona klientów (fundusze detaliczne),
  • posiadają aktywa o odpowiedniej wartości (średni ich poziom w czwartym kwartale analizowanego roku przekracza 50 mln zł i mieści się w 66% największych funduszy w grupie),
  • w drugiej połowie analizowanego roku nie zaszły istotne zmiany w zespole zarządzających,


Każdy fundusz oceniany jest za efektywność, powtarzalność wyników oraz poziom kosztów:

  • efektywność (maks. 60 pkt.) oceniamy na podstawie wskaźnika information ratio, liczonego w 12-miesięcznym horyzoncie. Wskaźnik ten bada relację zysku (dodatkowa stopa zwrotu) do ryzyka (opartego na historycznej zmienności dodatkowych stóp zwrotu). Wyliczamy średni poziom tego wskaźnika z kolejnych 12 miesięcy danego roku (od stycznia do grudnia). Im wyższy poziom średniej, tym więcej punktów otrzymuje fundusz.
  • powtarzalność wyników (maks. 30 pkt.) wyliczamy przy wykorzystaniu kwartyli z kolejnych 8 kwartalnych stóp zwrotu (1-szy kwartyl - najlepszy, 4-ty - najsłabszy), kończących się z IV kwartałem roku, za który przyznawana jest nagroda. Im niższa jest średnia z wyliczonych dla kolejnych okresów kwartyli - tym fundusz otrzymuje więcej punktów.
  • koszty (maks. 10 pkt.) wyliczamy na podstawie wskaźnika total expense ratio (TER) oraz wysokości maksymalnej opłaty manipulacyjnej. Im niższe opłaty na tle grupy, tym fundusz otrzymuje więcej punktów.

No linkhandler TypoScript configuration found for key tx_mo_fund_tfi..

Karta funduszu

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online