AXA OFE najefektywniej pomnaża pieniądze na emeryturę wg Rzeczpospolitej

Fundusz emerytalny AXA wygrał w rankingu Rzeczpospolitej na najlepsze OFE w dwóch okresach: długim
15-letnim, czyli od początku istnienia otwartych funduszy emerytalnych oraz po ostatniej reformie rządowej, czyli w ciągu ostatnich 14 miesięcy. Oznacza to, że najefektywniej pomnaża pieniądze na emeryturę – wypracowuje satysfakcjonujący zysk i jednocześnie dba o bezpieczeństwo zgromadzonego kapitału.

Rzeczpospolita podkreśla, że fundusz prowadzi bezpieczną politykę inwestycyjną. Chętnie lokuje środki w akcje spółek regularnie płacących dywidendy. Taka polityka sprawdza się zwłaszcza wtedy, gdy na parkiecie panuje marazm. W ciągu ostatniego roku fundusz zwiększył zaangażowanie w obligacje korporacyjne. Traktuje to jako sposób na stabilizację portfela. Pełny ranking można zobaczyć w artykule autorstwa Mateusza Pawlaka „Ostrożność się opłaciła” z 16.04.2015 r.

Adam Kurowski, szef departamentu zarządzania aktywami w AXA PTE w komentarzu dla Rzeczpospolitej stwierdził: - Dobra pozycja AXA Otwartego Funduszu Emerytalnego w różnych rankingach wynika z konsekwentnej strategii nastawionej na maksymalną ochronę wartości zgromadzonego kapitału przy satysfakcjonującej stopie zwrotu. Niezależnie od momentu cyklu koniunkturalnego staramy się przede wszystkim inwestować pieniądze w spółki, których modele biznesowe rozumiemy i unikamy tych o mniej przejrzystym sposobie funkcjonowania i raportowania swoich wyników. Warto podkreślić, że pierwsze kilkanaście lat funkcjonowania OFE potwierdza, że pieniądze przyszłych emerytów były inwestowanie skutecznie – stopa inflacji za okres od powstania otwartych funduszy emerytalnych do grudnia 2014 r. wyniosła około 60%, a średnia stopa zwrotu funduszy emerytalnych 267%. W długim okresie powinny więc nie tylko zapewnić ochronę kapitału na emeryturę, ale przynieść stopy zwrotu znacząco wyższe od inflacji.

AXA OFE zarządza niemal 10 mld zł. Pod względem wielkości aktywów zajmuje piąte miejsce na rynku.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online