AXA przekazała ponad 5 milionów euro na badania związane z nowotworami

Z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem (4 lutego), firma ubezpieczeniowa AXA podsumowuje swoją działalność charytatywną związaną z finansowaniem badań nad ryzykami dotyczącymi ludzkiego życia, a szczególnie badań związanych z chorobami nowotworowymi.

  • Ponad 166 badaczy prowadzących badania w kierunku ryzyk związanych z życiem ludzkim, w tym 17 badaczy prowadzących badania dotyczące bądź powiązane z chorobą nowotworową
  • Ponad 35,5 mln euro przekazanych na badania związane z ryzykami dla życia ludzkiego, w tym ponad 5 mln euro przekazanych na badania dotyczące lub powiązane z chorobami nowotworowymi – m.in. 2 mln euro dla prof. Mariano Barbacid, światowej sławy specjalisty w onkologii molekularnej, który koncentruje swoje badania na rozwoju nowoczesnych terapii raka płuc
    i raka trzustki, dwóch nowotworów rokujących najniższym współczynnikiem przeżycia.

AXA poprzez swoją fundację wspiera naukowców i badaczy z całego świata po to, aby pozyskać wiedzę
i lepiej zrozumieć ryzyka, które mogą zagrażać życiu ludzkiemu, środowisku i społeczeństwu. W ten sposób firma chce podjąć próbę przeciwdziałania tym ryzykom, a kiedy wystąpią, starać się chronić ludzi przed ich konsekwencjami. - Ta wiedza jest oczywiście przede wszystkim pozyskiwana przez ekspertów pracujących w AXA, którzy poddają analizie dane z dostępnych już badań naukowych i na tej podstawie tworzą modele oceny ryzyk. Twierdzimy jednak, że to nie wystarczy, aby w przyszłości móc dostatecznie chronić ludzi i dlatego finansujemy niezależne badania akademickie w kierunku ryzyk związanych ze środowiskiem (zmiany klimatyczne, anomalie pogodowe, czy kwestie związane z zachowaniem bioróżnorodności), z ludzkim życiem (długowieczność, choroby cywilizacyjne) oraz ze społeczeństwem (ryzyka finansowe czy socjopolityczne). Od 2007 roku AXA przekazała w formie grantów 105 mln euro na 401 projektów badawczych w 27 krajach dla naukowców 49 różnych narodowości.– podsumowuje działalność AXA Research Fund Aleksandra Leszczyńska, dyrektor komunikacji korporacyjnej AXA w Polsce.

Więcej informacji o Fundacji oraz sposobach pozyskania grantów na badania naukowe – na stronie axa-research.org

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online