AXA TFI ma już 2 lata

Jesteśmy na rynku już 2 lata. Rozpoczęliśmy działalność w lipcu 2010 roku, proponując naszym klientom ofertę parasolowego funduszu AXA FIO z wydzielonymi 8 subfunduszami. Nasze aktywa przez ten czas wzrosły do poziomu 2,5mld zł.

Fundusze inwestycyjne

Wielokrotnie świętowaliśmy sukcesy naszego pełnego pasji zespołu. Nasza sieć dystrybucji rośnie z każdą chwilą, obecnie już 17 instytucji oferuje nasz fundusz. Zapraszamy do obejrzenia komentarza Prezesa Zarządu AXA TFI – Anety Podyma na temat ostatnich dwóch lat funkcjonowania firmy. 

Minione dwa lata to czas pełen wyzwań związanych z niepewną sytuacją na rynkach finansowych. Nasz zespół inwestycyjny wypracowuje dobre wyniki inwestycyjne zarówno na tle rynku jak i benchmarków. Są one pochodną procesu inwestycyjnego w którym przy budowaniu portfeli wykorzystujemy oceny wartości spółek i perspektyw ich rozwoju, a także analizę techniczną oraz analizę cykli koniunkturalnych. Jednocześnie na bieżąco kontrolujemy i monitorujemy podejmowane ryzyko. 

Zapraszamy do zapoznania się materiałami przygotowanymi z okazji naszej drugiej rocznicy. 

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne
Wywiad z Anetą Podymą,Prezesem AXA TFI Fundusze dłużne AXA TFI Strategia zarządzania Fundusze akcyjne AXA TFI Strategia zarządzania

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne

 
Leszek Auda - perspektywy gospodarcze dla Polski

Wywiad z Maciejem Szwarcem,Prezesem AXA Polska

 

 

 

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online