AXA TFI S.A rozpoczęło współpracę z Biurem Maklerskim Alior Banku

Biuro Maklerskie Alior Banku rozpoczęło współpracę z AXA Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. w zakresie dystrybucji jednostek funduszy inwestycyjnych.

Dzięki temu klienci Biura Maklerskiego Alior Banku mogą za pośrednictwem swoich bankierów nabywać jednostki uczestnictwa subfunduszy AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (AXA FIO).

AXA FIO tworzy osiem subfunduszy różniących się zarówno strategią inwestycyjną, jak i poziomem ryzyka. AXA FIO zbudowany jest w oparciu o konstrukcję parasolową, dzięki czemu przenoszenie środków pomiędzy poszczególnymi subfunduszami pozwala na zapłatę podatku od zysków kapitałowych w chwili zakończenia inwestycji.

Na szczególną uwagę w ofercie produktowej zasługują subfundusze: AXA Equity AAA i AXA Akcji „Big Players”, jako produkty, które osiągają bardzo dobre wyniki inwestycyjne i już dziś cieszą się dużym zainteresowaniem Klientów. Strategia inwestycyjna subfunduszu AXA Equity AAA polega na lokowaniu środków finansowych zgodnie z cyklem koniunkturalnym, z jednoczesnym wykorzystaniem potencjału wzrostowego cen akcji na całym świecie. Z kolei subfundusz AXA Akcji „Big Players” inwestuje środki w akcje spółek notowanych wyłącznie na polskiej giełdzie i koncentruje się na spółkach o bardzo dobrych fundamentach, mających największy potencjał wzrostu.

Cieszymy się ogromnie, że systematycznie rośnie grono dystrybutorów AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Kolejnym podmiotem, z którym wiążemy duże nadzieje, a który na rynku dał się już poznać jako dynamiczny i prężny, jest rozpoczynający dystrybucję Alior Bank SA. Jesteśmy przekonani, że połączenie profesjonalizmu bankierów oraz jakości oferowanej przez subfundusze zarządzane przez AXA TFI przyniesie wymierne korzyści klientom Alior Banku SA, tym bardziej, że nasze subfundusze od wielu miesięcy prezentują znakomite wyniki inwestycyjne” - powiedziała Aneta Podyma-Debriat, Prezes Zarządu AXA TFI S.A.

Ofertę Biura Maklerskiego Alior Banku na tle innych dystrybutorów wyróżnia przede wszystkim innowacyjna i sprawdzona polityka inwestycyjna funduszy. Klienci mają do dyspozycji szerokie spektrum możliwości inwestycyjnych począwszy od funduszy bezpiecznych rynku pieniężnego poprzez fundusze papierów dłużnych i akcyjnych, jak również fundusze inwestujące w określone branże, czy o różnym zasięgu geograficznym.

Biuro Maklerskie Alior Banku jest obecnie dystrybutorem 8 - wyselekcjonowanych pod względem jakości zarządzania i wyników - firm zarządzających produktami inwestycyjnymi. Są wśród nich Fundusze Aviva Investors TFI, Union Investment TFI, Superfund TFI, Skarbiec TFI,  Investors TFI, firma  Blackrock  z pakietem blisko 100 różnych zagranicznych funduszy oraz Fundusz parasolowy Alior SFIO z wydzielonymi 4 subfunduszami zarządzanymi przez IPOPEMA TFI.  Klienci  zgromadzili 294 mln  aktywów (dane na koniec kwietnia 2011) w funduszach inwestycyjnych od początku uruchomienia dystrybucji w Alior Banku.

Oferta funduszy inwestycyjnych w Alior Banku powiększa się o TFI, które od kilku miesięcy wyróżnia się na rynku pod względem osiąganych wyników inwestycyjnych. Doceniamy wiedzę i doświadczenie osób tworzących zespół AXA TFI. Wierzymy, że wprowadzając fundusze  inwestycyjne AXA TFI do oferty, dajemy Klientom Alior Banku dostęp do wysokiej jakości produktów inwestycyjnych.” – powiedział Marcin Mierzwa, Z-ca Dyrektora Biura Maklerskiego Alior Banku.

Biuro Maklerskie Alior Banku

Biuro Maklerskie Alior Banku prowadzi działalność maklerską jako wydzielona finansowo i organizacyjnie jednostka w strukturach Alior Bank na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 5 września 2008 roku. Jest bezpośrednim uczestnikiem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.  Od początku działalności Biuro Maklerskie Alior Banku świadczy kompleksowe usługi w zakresie rynku kapitałowego, kładąc szczególny nacisk na profesjonalizm, innowacyjność, bezpieczeństwo, kulturę obsługi oraz rozwój alternatywnych kanałów dystrybucji.

 

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

Dariusz Kozdra, United PR
Tel. +48  600 200 538
e-mail: d.kozdra@unitedpr.pl

Julian Krzyżanowski, Ekspert ds. PR, Alior Bank
Tel. +48 782 892 258
e-mail: julian.krzyzanowski@alior.pl

Anna Smółka – Gnauck
Tel. +48 601 39 41 70
e-mail: biuro.prasowe@axa-polska.pl

Grupa AXA

Grupa AXA jest światowym liderem w zapewnianiu bezpieczeństwa finansowego. Jesteśmy obecni w 56 krajach, zatrudniamy 214 000 pracowników, zaufały nam 93 miliony klientów. Wg rankingu Interbrands marka AXA jest marką numer 1 światowych ubezpieczeń.
W 2010 roku Grupa AXA odnotowała przychody w wysokości 91 mld euro oraz 3,9 mld euro dochodów z działalności podstawowej (underlying earnings).

Grupa AXA w Polsce

W Polsce działamy za pośrednictwem następujących podmiotów: AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S. A., AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S. A., AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S. A., AXA TFI oraz AXA Polska S. A. i Avanssur S. A. Oddział w Polsce (działający pod marką handlową AXA Direct). Naszym Klientom oferujemy ubezpieczenia ochronne, inwestycyjne, emerytalne, komunikacyjne, turystyczne oraz ubezpieczenia korporacyjne.  W Polsce zaufało nam do tej pory ponad 1,5 mln klientów.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online