AXA TFI – to już rok działalności AXA FIO!

Dnia 5 lipca 2011 r. minął rok od pierwszej wyceny aktywów subfunduszy AXA FIO.

Celem, który sobie postawiliśmy na początku działalności w przypadku portfeli akcyjnych było wypracowanie ponadprzeciętnych stóp zwrotu dzięki usystematyzowanemu i zdyscyplinowanemu procesowi inwestycyjnemu, właściwej selekcji bardzo dobrych fundamentalnie spółek oraz braku timingu, tzn. utrzymywaniu w miarę stałego zaangażowania w akcje. Pierwszy rok naszej działalności pokazał, że konsekwentna realizacja tych założeń przyniosła efekt w postaci bardzo dobrych wyników inwestycyjnych. Stopa zwrotu od początku działalności funduszu AXA Akcji wyniosła 18,9%, AXA Akcji Big Players 19,4%, a AXA Equity AAA 23,7%. Fundusze AXA Akcji i AXA Akcji Big Players znajdują się w pierwszym kwartylu wyników funduszy akcyjnych według klasyfikacji firmy Analizy Online w horyzoncie 3 oraz 6 miesięcy.

W 2011 roku nasze subfundusze akcyjne już trzykrotnie wygrywały ranking przygotowywany co miesiąc przez Puls Biznesu, a 12. miesięczna historia, którą możemy się już pochwalić pozwala nam walczyć także w rankingach przygotowywanych przez inne podmioty na rynku. Dobre wyniki osiągają nasze produkty dłużne. Na tle innych produktów o zbliżonych strategiach inwestycyjnych wyróżniają się one konkurencyjnymi stopami zwrotu przy niskim ryzyku inwestycyjnym. W ich portfelach znajdują się głównie instrumenty finansowe emitowane przez Skarb Państwa.

W procesie inwestycyjnym kładziemy ogromny nacisk na selekcję spółek, a dowodem, jakie to ważne, jest fakt, że w pierwszej połowie 2011 r. tylko 30% spółek z warszawskiej giełdy uzyskało stopę zwrotu lepszą niż indeks WIG. Umiejętność znalezienia spółek, zachowujących się lepiej od benchmarku, czyli indeksu WIG stanowi zatem klucz do sukcesu. W naszych portfelach akcyjnych w pierwszym półroczu 2011 r. z dwudziestu firm z GPW w Warszawie, których akcje wzrosły najmocniej, aż w pięciu posiadaliśmy znaczące udziały (udziały zdecydowanie wyższe od udziałów tych spółek w benchmarkach). Od samego początku typowaliśmy branżę chemiczną jako lidera wzrostów i nasze oczekiwania się sprawdziły. Dodatkowo śmiało wykraczaliśmy z inwestycjami poza granice Polski. Spółki zagraniczne miały znaczący wkład w osiągnięcie ponadprzeciętnych wyników przez zarządzane przez nas portfele.” - mówi Adam Drozdowski, dyrektor ds. strategii akcyjnych w AXA TFI.

Od początku podkreślamy, że wysokiej klasy specjaliści z ogromnym doświadczeniem zawodowym to podstawa realizacji założonych celów. Wyniki osiągane przez nasz zespół zarządzających tylko to potwierdzają. Sukcesywnie rozwijamy również sieć dystrybucji, dzięki czemu klienci mogą nabywać jednostki uczestnictwa AXA FIO na terenie całej Polski. Dostępni jesteśmy w placówkach 10 dystrybutorów, w tym w 4 bankach (Alior Bank, Getin Noble Bank, mBank, MultiBank)." - powiedziała Aneta Podyma-Debriat, Prezes Zarządu AXA TFI S.A.


W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

Anna Smółka – Gnauck
Tel. +48 601 39 41 70
e-mail: biuro.prasowe@axa-polska.pl 

Grupa AXA

Grupa AXA jest światowym liderem w zapewnianiu bezpieczeństwa finansowego. Jesteśmy obecni w 56 krajach, zatrudniamy 214 000 pracowników, zaufały nam 93 miliony klientów. Wg rankingu Interbrands marka AXA jest marką numer 1 światowych ubezpieczeń. W 2010 roku Grupa AXA odnotowała przychody w wysokości 91 mld euro oraz 3,9 mld euro dochodów z działalności podstawowej (underlying earnings).

Grupa AXA w Polsce

W Polsce działamy za pośrednictwem następujących podmiotów: AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S. A., AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S. A., AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S. A., AXA TFI oraz AXA Polska S. A. i Avanssur S. A. Oddział w Polsce (działający pod marką handlową AXA Direct). Naszym Klientom oferujemy ubezpieczenia ochronne, inwestycyjne, emerytalne, komunikacyjne, turystyczne oraz ubezpieczenia korporacyjne. W Polsce zaufało nam do tej pory ponad 1,5 mln klientów.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online