AXA wprowadza "poMOC na RAKA"

AXA wprowadza "poMOC na RAKA", pierwsze w Polsce tak kompleksowe ubezpieczenie na wypadek rozpoznania nowotworu.

"poMOC na RAKA” to produkt, w którym jest to, czego osoba dotknięta tą chorobą może potrzebować,
a my jako towarzystwo ubezpieczeniowe możemy zapewnić.
O ubezpieczeniu AXA na wypadek rozpoznania nowotworu mówi Aleksandra Polakowska-Szymańska, ekspertka AXA od ubezpieczeń ochronnych. 

Srawdź ofertę

Dlaczego „poMOC na RAKA”? 

Nowotwory są obecnie uważane za chorobę cywilizacyjną. Szacunki pokazują, że liczba chorych rośnie
z roku na rok. Z ostatnich dostępnych danych, w 2010 roku u 155 tys. rozpoznano nowotwór, a ponad 320 000 osób żyło z diagnozą nowotworu złośliwego rozpoznaną w ostatnich 5 latach. Na przestrzeni 30 lat prawdopodobieństwo zachorowania wzrosło o 10 pkt procentowych – obecnie jedna osoba na trzy może spodziewać się, że zachoruje na nowotwór. Z drugiej strony, po raz pierwszy w 2010 roku liczba zgonów
z powodu nowotworów była niższa niż w roku poprzednim. Rak przestał być wyrokiem śmierci, a stał się długotrwałą chorobą. „poMOC na RAKA” to produkt, w którym jest to, czego osoba dotknięta tą chorobą może potrzebować, a my jako towarzystwo ubezpieczeniowe możemy zapewnić. Postaraliśmy się, aby zaoferować klientom możliwie kompleksową opiekę na każdym etapie choroby, włączając kompendium wiedzy o chorobie i o tym, jak sobie z nią radzić. Nazwa z kolei, w naszym zamyśle, ma wywoływać pozytywnego skojarzenia: moc=siła do przezwyciężenia choroby. 

Kompleksowa opieka czyli jaka? I jak dotrzeć do kompendium wiedzy? 

Ubezpieczenie jest skonstruowane tak, by oprócz świadczeń pieniężnychzawierało w sobie możliwie wiele świadczeń medycznych i usług assistance, które w przypadku zachorowania są potrzebne. Wybraliśmy je w oparciu o informacje, które wypracowaliśmy ze specjalistami, szczególnie z naszym partnerem medycznym, Europejskim Centrum Zdrowia Otwock.  AXA poza świadczeniami pieniężnymi na różnych etapach leczenia (rozpoznanie choroby, operacja medyczna, radioterapia, chemioterapia) oraz miesięczną wypłatą, która może rekompensować malejące dochody klienta (przy czym jest to świadczenie wypłacane maksymalnie przez 12 miesięcy), zapewnia też dostęp do specjalistycznych konsultacji
i badań. Dajemy możliwość wykonania badań laboratoryjnych i diagnostycznych pozwalających na dokładniejszą diagnozę i monitorowanie przebiegu choroby (np. rezonans, tomografia, badanie PET). Gwarantujemy też pomoc w organizacji życia codziennego osoby zmagającej się z chorobą nowotworową, np. pomoc domową, rehabilitację, infolinię konsultacyjną. Oferujemy też konsultacje lekarzy specjalistów oraz drugą opinię medyczną, przygotowywaną przez międzynarodowych ekspertów, mającą na celu potwierdzenie bądź nową diagnozę oraz rekomendowaną ścieżkę leczenia. Dodatkowo w opcji indywidualnej VIP „poMOCY na RAKA” klienci mogą korzystać z porad dietetyka, karnetu sportowego, jak również dostaną od nas informacje, jakie badania profilaktyczne zgodne ze swoją grupą wiekową i płcią powinni wykonać. Mamy poczucie, żew ten właśnie sposób dajemy klientom profesjonalną pomoc finansową i organizacyjną na każdymz etapów choroby. Próbą zaoferowania klientom również wsparcia emocjonalnego jest sekcja „Poradnia” na stronie pomocnaraka.pl. To też dość bogate kompendium wiedzy o chorobie –w „Poradni” publikowane są wywiady z lekarzami, specjalistami od chorób nowotworowych, psychologami oraz porady, które mogą być pomocne na każdym z etapów choroby. Mówimy również dużo o profilaktyce i, co ważne, o tym, jak wrócić do normalnego życie po chorobiei gdzie szukać wsparcia. „Poradnia” ruszy 4 lutego 2014 roku w Światowym Dniu Walki z Rakiem. 

Przeanalizujmy koszty ubezpieczenia na dwóch skrajnych przykładach. Chcę kupić tę polisę dla siebie i męża. Jesteśmy zdrowi, bez nałogów, bez historii choroby nowotworowej w rodzinie. W drugim przypadku, mój mąż jest genetycznie obciążony chorobą, bo chorowali jego bliscy, a ja palę papierosy. Ile kosztuje nas polisa? 

W ubezpieczeniach grupowych przy limicie świadczeń 60 000 zł, w pierwszym scenariuszu, miesięczna składka wynosi 35 zł. W przypadku, gdy dana osoba jest obciążona genetycznie, tzn. jeśli w bliskiej rodzinie osoby ktoś chorował na nowotwór lub osoba ta pali papierosy, ryzyko wzrasta, a tym samym składka miesięczna do poziomu 52 zł. W pakietach indywidualnych natomiast składkę wylicza się indywidualnie i zależy ona od wysokości sumy ubezpieczenia, wieku ubezpieczonego, okresu ubezpieczenia i oceny ryzyka medycznego. Maksymalna wartość świadczeń w ofercie indywidualnej wynosi 600 000 zł. 

Jakie nowotwory wchodzą w zakres ubezpieczenia, czy są jakieś wyłączenia? 

Obejmujemy około 100 typów nowotworów. Przy wyborze nowotworów kierowaliśmy się ich częstością występowania oraz wyleczalnością. Wybraliśmy te, których proces leczenia jest złożony, długi, kosztowny, często związany z przerzutami. Wyłączyliśmy z zakresu tylko nowotwory na wczesnym etapie rozwoju. Dlaczego? Bo wycięcie czerniaka najczęściej powoduje wyleczenie – nowotwory skóry są wycinane miejscowo i nie powodują przerzutów, ich rokowanie jest dobre. Podobnie jest z wczesnymi stadiami innych nowotworów, gdzie szybkie działanie chirurgiczne daje duże szanse na wyleczenie. Niemniej jednak takim pacjentom nie odmówimy wsparcia informacyjnego, gdy zadzwoni na infolinię. Rozmowa ze specjalistą o krokach, które trzeba podjąć w takim przypadku, sama informacja, że jest to niegroźne stadium choroby, może pomóc rozwiać wątpliwości i  zmniejszyć strach wywołany pierwszą reakcją na diagnozę. 

Jak kupić ubezpieczenie?

 Zarówno w wersji grupowej, jak i indywidualnej są to umowy dodatkowe, czyli możliwe do zawarcia po podpisaniu umowy podstawowej – zakupu ubezpieczenia na życie odpowiednio Optymalny Wybór oraz Plan Ochronny. Oprócz tradycyjnych kanałów – agentów pracujących i współpracujących z AXA – ubezpieczenie będzie można również zamówić przez Internet na pomocnaraka.pl. Na stronie dostępny jest wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia. Oczywiście ten wniosek wypełniony przez Internet musi być jeszcze podpisany przez klienta, żeby mogła być zawarta umowa ubezpieczenia. Dziękuję za rozmowę.  

Ogólne Warunki Ubezpieczenia można zaleźć na axa.pl/pomocnaraka

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online