„AXA wyciągnęła lekcję z przypadku Idea TFI”

Radosław Gołaszewski, dyrektor departamentu zarządzania produktami w AXA Życie dla Parkietu o lekcji z przypadku Idea TFI.

„Wiedza inwestycyjna jest w Polsce ciągle zbyt mała, nawet jeżeli ktoś przeczyta sprawozdanie to niestety nie zawsze je zrozumie. Rynek funduszy powinien dążyć do zapewnienia większej przejrzystości w komunikacji. Klientom trzeba w możliwie najbardziej przystępny sposób wskazywać potencjalne konsekwencje podejmowanych decyzji inwestycyjnych. To jest jedna z lekcji, którą wynieśliśmy z ostatnich doświadczeń. Nie będzie to łatwe, ponieważ jednocześnie rośnie poziom skomplikowania instrumentów finansowych. Przed rynkiem finansowym stoi poważne wyzwanie: jak te dwie przeciwstawne tendencje pogodzić. Na szczęście jest kilka rozwiązań, które można by wdrożyć szybko i stosunkowo prosto, np. to, aby nazwa funduszu jednoznacznie sugerowała w jakie aktywa inwestuje i z jakim ryzykiem się wiąże." – mówi Parkietowi Radosław Gołaszewski, dyrektor departamentu zarządzania produktami w AXA Życie.

Dodaje: „Zawsze braliśmy pod uwagę różne kryteria – to gdzie się plasujemy w ofercie w stosunku do konkurencji oraz jakość samego funduszu – to czy bije benchmark, jak wypada pod względem wskaźników zmienności – jednym słowem techniczne aspekty. Oczywiście oceniamy również historyczne stopy zwrotu i szanse na powtórzenie ich w przyszłości. Udział poszczególnych papierów w aktywach funduszu. To wszystko braliśmy i będziemy brać pod uwagę. Jednak kluczowa będzie ocena merytoryczna funduszu, który chcemy dodać do oferty, a konkretniej jak działają w danym TFI mechanizmy kontroli ryzyka. Będziemy również wybierać TFI z ugruntowaną pozycją na rynku bądź doświadczoną kadrą zarządzających, raczej korporacyjne, za którymi stoją duże grupy kapitałowe – z reguły przestrzegają one rygorystycznych procedur inwestycyjnych. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy spotkaliśmy się z zarządami i zarządzającymi zdecydowanej większości TFI, których produkty mamy w ofercie, żeby dowiedzieć się jak zarządzają ryzykiem. Jesteśmy zadowoleni z efektów tych spotkań - z dużym prawdopodobieństwem możemy stwierdzić, że przypadek Idea Premium w naszej ofercie się nie powtórzy. Do tej pory tego typu kontakty ograniczały się do zarządzających po stronie TFI i osób zajmujących się ofertą produktową u nas. Teraz chcemy regularnie odbywać spotkania również na szczeblu zarządów.”

Wywiad „Na rynku najwięcej traci ostatni” ukazał się w Parkiecie 17 września 2012.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online