AXA zawarła kolejne porozumienie z Prezesem UOKiK (dotyczy umów w mocy)

Będą niższe opłaty likwidacyjne dla klientów, którzy potrzebują rozwiązać umowy ubezpieczenia na życie z UFK zawarte przed 1 stycznia 2016r.

Szanowna Pani / Szanowny Panie

Informujemy, że na mocy porozumienia z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 20 grudnia 2016r. dokonujemy zmiany wysokości opłaty likwidacyjnej i wskaźnika wykupu w przypadku rozwiązania przez Klienta umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Nowe warunki dotyczą umów wymienionych poniżej zawartych przed dniem 1 stycznia 2016 r. i pozostających w mocy w dniu 1 grudnia 2016 r.

Dla tych umów, przyjęte zostały następujące opłaty likwidacyjne bądź wskaźniki wykupu:

tabela

Wymienione powyżej zmiany wysokości opłat i wskaźników wykupu będziemy stosować automatycznie przy rozwiązaniu umowy ubezpieczenia, bez konieczności dodatkowych działań ze strony Klienta. Jeśli jednak w Pana / Pani przypadku rozliczenie na zasadach obowiązujących dotychczas będzie korzystniejsze, zastosujemy dotychczasowe warunki. Bez zmian pozostają zasady rozwiązywania umów ubezpieczenia i obowiązujące formularze.

Jednocześnie informujemy, że zmiana wysokości opłat nie odbiera Panu / Pani prawa do dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej, w wymiarze większym niż wynika to z zaproponowanej zmiany.

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z nami:

a) za pośrednictwem naszej infolinii: 22 555 00 00 (pon.–pt. 08:00–19:00),

b) wysyłając informację e-mail na adres dok@axa.pl,

c) listownie na adres AXA (AXA Życie TU S.A. ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, z dopiskiem Departament Obsługi Klienta).

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online