AXA zwiększa aktywność w bancassurance

AXA Życie, należąca do grupy ubezpieczeniowej AXA, chce wzmocnić sieć banków partnerskich i zwiększyć sprzedaż ubezpieczeń ochronnych za ich pośrednictwem.

Wprowadza sprzedaż telefoniczną dedykowaną rozwojowi tego kanału dystrybucji, a także wzbogaca ofertę. Nowością na polskim rynku będzie ubezpieczenie gwarantujące cenę nieruchomości.

W ramach bancassurance AXA współpracuje już m.in. z Grupą BRE, Grupą Getin, Alior Bankiem, Eurobankiem, Credit Agricole i BNP Paribas. „Sprzedaż za pośrednictwem banków jest ważnym elementem strategii biznesowej AXA Życie. Dlatego inwestujemy w jej rozwój. Szczególnie istotna jest sprzedaż telefoniczna. Nasi partnerzy bankowi uznają ją za najbardziej skuteczną w odniesieniu do ubezpieczeń ochronnych, na które stawiamy” – mówi Ewa Dąbrowska, członek zarządu i dyrektor obszaru bancassurance i programów partnerskich AXA Życie TU SA.

Do istniejącej już oferty ubezpieczeń ochronnych – standardowego ubezpieczenia na życie, wypadkowego, chorobowego czy zdrowotnego oferowanego w ramach ubezpieczeń grupowych – wkrótce wejdzie ubezpieczenie gwarantujące cenę nieruchomości. To ubezpieczenie dodawane do kredytu hipotecznego chroniące zarówno przed wahaniami cen mieszkań, jak również kursów walut, jeśli kredyt był wzięty w walucie obcej. Bazuje na popularności ubezpieczeń od utraty pracy.

W przypadku konieczności sprzedaży mieszkania na kredyt, jeśli jego wartość spadła, AXA wypłaci różnicę pomiędzy ceną zakupu a ceną sprzedaży. „Architektura ubezpieczenia jest otwarta po to, aby mogło zabezpieczać zarówno bank jak i klienta” – zaznacza Ewa Dąbrowska. AXA Życie, zwiększając aktywność w segmencie bancassurance ma ambicje, aby w średnim okresie dojść do czołówki ubezpieczycieli „życiowych”. Obecnie zajmuje miejsce w pierwszej dziesiątce z 712 mln zł składek zebranych w ciągu trzech kwartałów 2011 roku.

Kontakt:
Aleksandra Leszczyńska

Tel.: 883 365 403
E-mail: biuro.prasowe@axa-polska.pl; aleksandra.leszczynska@axa-polska.pl

Grupa AXA

Grupa AXA jest jedną z największych globalnych grup finansowych, obsługuje 93 miliony klientów w 57 krajach i zarządza aktywami o wartości ponad 1 bilion euro. W 2010 roku Grupa AXA odnotowała przychody w wysokości 91 mld euro oraz 3,9 mld euro dochodów z działalności podstawowej (underlying earnings).

Grupa AXA w Polsce

W Polsce firma działa od 2005 roku.  Obsługuje ponad 1,5 mln klientów za pośrednictwem AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S. A., AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S. A., AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych oraz AXA Polska S. A. i Avanssur S. A. Oddział w Polsce (działający pod marką handlową AXA Direct).

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online