AXA Życie TU S.A. wykonuje decyzję Prezesa UOKiK nr RWR 18/2015

Uprzejmie informujemy, że AXA Życie TU SA realizuje zadeklarowane zobowiązania objęte treścią decyzji administracyjnej nr RWR 18/2015 wydanej przez Prezesa UOKiK w dniu 2 listopada 2015 r.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online