Bardzo dobre wyniki inwestycyjne subfunduszy AXA FIO

Z przyjemnością zawiadamiamy, że AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. osiągnął w okresie od września do listopada 2010 r. bardzo dobrą trzymiesięczną stopę zwrotu.

Spośród subfunduszy AXA FIO w tym okresie szczególnie wyróżniły się  subfundusze akcyjne: AXA Akcji, AXA Akcji „Big Players” i AXA Equity Active Asset Allocation (AAA), które pod względem 3 miesięcznej stopy zwrotu usytuowały się w ścisłej czołówce.

Subfundusz AXA Equity Active Asset Allocation (AAA) dedykowany jest inwestorom akceptującym wysoki poziom ryzyka i poszukującym ciekawych produktów inwestycyjnych. Aktywna alokacja tego Subfunduszu dokonywana jest w oparciu o fazę cyklu koniunkturalnego. Trzymiesięczna stopa zwrotu na poziomie 12,24% zapewniła Subfunduszowi pierwsze miejsce w zestawieniu funduszy aktywnej alokacji (wg. kategorii „mieszane zagraniczne” firmy Analizy Online).

 „Kluczem do sukcesu jest oparcie strategii inwestycyjnej na właściwej selekcji spółek oraz inwestowanie w oparciu o długoterminowe trendy rynkowe oraz brak timingu. Nasz zespół zarządzających dysponuje wieloletnim doświadczeniem zawodowym w tym zakresie, co przenosimy na systematyczny wzrost wartości inwestycji uczestników naszego Funduszu” – powiedział Adam Drozdowski, Zarządzający funduszem.

Chcemy być widoczni na rynku, a solidne wyniki inwestycyjne to jeden z kluczowych elementów w ocenie naszej pracy, zarówno przez dystrybutorów, jak również ich klientów. Staramy się, aby praca naszego zespołu zarządzających została przez rynek właściwie doceniona” - powiedziała Aneta Podyma-Debriat, Prezes Zarządu AXA TFI

Obecnie naszą uwagę koncentrujemy na rozbudowie sieci dystrybucji, aby jak najbardziej ułatwić klientom inwestowanie w nasze fundusze. Zlecenia można składać aktualnie za pośrednictwem Partnerów Inwestycyjnych, Noble Banku, Open Finance oraz Private Wealth Consulting. Jednocześnie umożliwiamy naszym klientom dostęp do funduszy za pośrednictwem Internetu (www.axa.pl) oraz telefonu (22 541 76 21). Podkreślić należy, że do końca roku klienci inwestujący minimum 5.000 zł za pomocą tych dwóch kanałów zwolnieni są z opłaty manipulacyjnej.” – powiedział Piotr Szulec, Dyrektor Sprzedaży i Komunikacji Inwestycyjnej.


W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

Departament Komunikacji Korporacyjnej
Tel.: +48 (22) 555 00 50
e-mail: biuro.prasowe@axa-polska.pl

Grupa AXA

Grupa AXA jest światowym liderem w zapewnianiu bezpieczeństwa finansowego. Jesteśmy obecni w 57 krajach, zatrudniamy 214 000 pracowników, zaufało nam 96 milionów Klientów. W 2009 roku Grupa AXA odnotowała przychody w wysokości 90,1 mld euro oraz 3,6 mld euro zysku.

Grupa AXA w Polsce

W Polsce działamy za pośrednictwem następujących podmiotów: AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S. A., AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S. A., AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz AXA Polska S.A.
i Avanssur S.A. Oddział w Polsce (działający pod marką handlową AXA Direct). Naszym klientom oferujemy ubezpieczenia ochronne, inwestycyjne, emerytalne, komunikacyjne, turystyczne oraz ubezpieczenia korporacyjne.
W Polsce zaufało nam do tej pory ponad 1 mln Klientów.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online