Coraz dłużej żyjemy na emeryturze

Tekst „Coraz dłużej żyjemy na emeryturze” z 4 grudnia to najnowszy (i ostatni w tym roku) artykuł w ramach akcji Rzeczpospolitej „Srebrny parasol. Jak przygotować się do emerytury”

Opinia Jarosława Zembowicza, dyrektora departamentu aktuariatu produktowego w AXA:
"Generalne przekonanie Polaków, że na emeryturze będą żyć krótko jest błędne. Wynika z niezrozumienia pojęcia „średniadługość życia", która dla mężczyzn według obecnych statystyk GUS wynosi 72 lata. Wbrew pozorom nie oznacza to, że mężczyzna przechodzący na emeryturę w wieku 67 lat będzie żył i pobierał świadczenia jeszcze tylko przez 5 lat. Dla takiego mężczyzny przeciętne, oczekiwane dalsze trwanie życia wynosi 14 lat. Różnica wynika z faktu, że wielu mężczyzn nie będzie miało okazji do pobierania emerytury, gdyż umrze przed dożyciem 67 lat. Ci, którzy dożyją - odporniejsi, zdrowsi czy też po prostu szczęściarze - mają przed sobą jeszcze średnio 14 lat życia. Analogicznie, średnia długość życia kobiet wynosi obecnie prawie 81 lat, a oczekiwana długość życia dla 67-letniej kobiety to prawie 18 lat."

Aktualności AXA

Partnerem strategicznym akcji jest AXA. W cyklu podejmowane są tematy wokół zmian demograficznych, wieku emerytalnego oraz porady, jak dobrze przygotować się do życia na emeryturze.

30 maja 2012 ukazał się artykuł „Bez gwarancji dobrobytu”

Opinia Radosława Gołaszewskiego, dyrektora departamentu zarządzania produktami w AXA Życie:
W wielu krajach barierą utrudniającą indywidualne oszczędzanie są koszty oferowanych produktów i niskie zarobki. – Im skłonność do oszczędzania jest bardziej powszechna, tym produkty stają się jednostkowo tańsze”.

14 czerwca 2012 ukazał się artykuł
„Czy stać nas na oszczędzanie na emeryturę”

Opinia Radosława Gołaszewskiego, dyrektora departamentu zarządzania produktami w AXA Życie:
Jestem przekonany, że zachęty do oszczędzania w postaci realnych ulg podatkowych mogą być bardzo istotnym czynnikiem popularyzującym oszczędzanie na emeryturę. Przede wszystkim chodziłoby o wprowadzenie realnej „nagrody" za oszczędzanie na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) w postaci zryczałtowanego, niższego niż 18 proc. podatku od zgromadzonej kwoty. Pod warunkiem wypłat w ratach po osiągnięciu wieku emerytalnego. Ważne byłoby też zwiększenie dostępu do IKZE poprzez objęcie możliwością odliczenia wpłaty od podstawy opodatkowania wszystkich wpłacających, bez względu na podstawę wymiaru składki emerytalnej i rodzaj stosunku pracy”.

18 czerwca 2012 ukazał się artykuł „Rośnie zainteresowanie polisami zdrowotnymi”

Opinia Aleksandry Polakowskiej-Szymańskiej, dyrektor departamentu ubezpieczeń zdrowotnych w AXA Życie:
Polacy wydają na leczenie z własnej kieszeni około 30 mld zł rocznie. To ogromna kwotą zważywszy że stanowi ona 1/3 całej kwoty przeznaczanej na ten cel, czyli także pieniędzy, jakie wpłacamy na NFZ Nie widzę więc powodu, żeby nie można było wykupić polisy, która daje kompleksową ochronę zdrowia, za którą płaci się stałą składkę, bez względu na to, jak często korzystamy z porad lekarzy, wizyt domowych, badań czy też jak długo musimy zostać w szpitalu. Dodatkowym plusem polisy jest to, że można dowolnie modyfikować jej części składowe. Przykładowo, jeśli nie mamy problemów z dostaniem się do lekarza pierwszego kontaktu, wystarczy dokupić ubezpieczenie na wizyty u specjalistów czy na wypadek leczenia szpitalnego. To klient decyduje o zakresie umowy, choć żeby poczuć prawdziwą opiekę, warto wykupić jak najpełniejszy zakres”.

24 września ukazał się artykuł „Doświadczenie kontra koszty”

Z badań sponsorowanych przez AXA wynika, że więcej biznesmenów traktuje wzrost liczby ludzi w wieku ponad 65 lat jako szansę dla ich firm (71 proc.) niż ryzyko (43 proc.). Tylko pozytywną stronę tego procesu demograficznego dostrzega 39 proc., tylko negatywną – 11 proc., a 32 proc. uważa, że szanse i ryzyko rozkładają się po równo. Wśród branż, które najwięcej skorzystają na rosnącej populacji najstarszych ludzi, wymieniane są przede wszystkim opieka zdrowotna, przemysł farmaceutyczny, turystyka i rozrywka oraz usługi finansowe. Mimo że często mówi się o edukacji przez całe życie, tylko bardzo skromna mniejszość menedżerów uważa ten sektor za potencjalnie zyskujący na tej zmianie demograficznej. Ale choć niemal wszystkie badane firmy oczekują wzrostu sprzedaży swoich produktów i usług dla grupy najstarszych konsumentów, tylko 5 proc. uważa, że sprzedaż ta wzrośnie o ponad 25 proc. w ciągu najbliższych pięciu lat, a jedna trzecia, że ponad 10 proc. Wiele światowych firm, m.in. Intel, Danone, General Electric i Philips, prowadzi specjalne badania nad potrzebami najstarszych konsumentów, ale szczególnie mniejsze firmy, o obrotach poniżej 500 mln dol., szukają całkiem nowych produktów i usług dopasowanych do tej grupy wiekowej. Równocześnie menedżerowie uważają, że największym wyzwaniem dla nich będzie jednak sprzedaż i marketing (31 proc.)

26 września ukazał się artykuł „Trzeba pracować dłużej”

Opinia Macieja Szwarca, prezesa zarządu AXA Polska:
„Wydłużanie się długości życia to trend, który prowadzi do zmian strukturalnych i innowacji w wielu dziedzinach, niezbędnych dla utrzymania i pomocy starzejącej się populacji. (…) Wydłużanie okresów aktywności zawodowej może oznaczać średnio mniej godzin pracy w tygodniu. Niedługo może okazać się, że 70-latek po kolejnych latach pracy będzie wybitną osobą w zupełnie nowej dla siebie dziedzinie, a jego wkład w rozwój społeczny czy gospodarczy będzie porównywalny, a może nawet większy od osób, które obecnie określamy jako osoby w wieku produkcyjnym".

1 października 2012 ukazał się artykuł „Seniorzy także mogą dobrze żyć” o zaletach dłuższej pracy.

30 października ukazał się artykuł „Ważna jest kontrola wydatków”

Opinia Radosława Gołaszewskiego, dyrektor departamentu zarządzania produktami w AXA Życie:
Z badań AXA wynika, że aż jedna czwarta Polaków nie ma żadnego dodatkowego zabezpieczenia finansowego na starość, choć przyznaje, że regularne oszczędzanie i inwestowanie to najlepszy sposób na to, żeby podwyższyć dochody w przyszłości. Z drugiej strony postrzegają okres emerytalny jako czas, kiedy wreszcie będą mogli zająć się sobą i rodziną licząc, że ciężar finansowego utrzymania poniesie państwo. Takie postrzeganie sytuacji materialnej jest świadectwem ubogiej wiedzy Polaków o mechanizmach systemu emerytalnego. Nie wystarczy jednak ludziom tłumaczyć, że trzeba oszczędzać. Instytucje finansowe, ale przede wszystkim państwo, powinny wziąć na siebie odpowiedzialność za udostępnienie narzędzi, które pomogą  ludziom zmienić przyzwyczajenia i rozsądniej zarządzać budżetem domowym".

6 listopada 2012 ukazał się artykuł „Lepiej mieć różne produkty”  

Opinia Pawła Mizerskiego, zarządzającego funduszami w AXA TFI:
„W dywersyfikacji chodzi o to, żeby "nie wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka", czyli jednocześnie posiadać różne produkty inwestycyjne. Jeżeli wszystkie środki zainwestujemy w jeden fundusz, może dojść do sytuacji, w której jego złe wyniki spowodują, że stracimy większość lub nawet wszystkie pieniądze. Natomiast jeżeli zróżnicujemy nasze inwestycje, wówczas strata poniesiona w jednym funduszu, może zostać skompensowana przez zysk wypracowany przez inny. Przykładowo, zyski generowane podczas hossy przez agresywne fundusze akcyjne możemy lokować w funduszach stabilnego wzrostu, gdzie będą lepiej zabezpieczone przed wahaniami koniunktury”

13 listopada 2012 ukazał się artykułOszczędzasz i korzystasz z ulgi podatkowej” 

Opinia Radosława Gołaszewskiego, dyrektora departamentu zarządzania produktami w AXA Życie:
Wydawałoby się, że w momencie kiedy popularne ulgi podatkowe na Internet czy na dzieci znikają albo są ograniczane, wzrastać będzie zainteresowanie nową ulgą z IKZE.  Tymczasem o tej możliwości zwolnienia od opodatkowania ludzie w ogóle nie wiedzą. Nic dziwnego, skoro ani ustawodawca, ani gros instytucji oferujących IKZE wydaje się być niezainteresowanych inwestowaniem w promocję nowego konta emerytalnego. Jeśli IKZE ma pomóc obywatelom w samodzielnym oszczędzaniu na emeryturę i w przyszłości odciążyć państwo, to potrzeba działań informacyjnych, które przemówią do wyobraźni przeciętnego podatnika”.

20 listopada ukazał się artykuł „Emerytalne oszczędzanie warto zacząć wcześnie”

Opinia Radosława Gołaszewskiego, dyrektora departamentu zarządzania produktami w AXA Życie:"Szczególnie w przypadku wysokich zarobków, różnica pomiędzy dochodami w okresie pracy a dochodami na emeryturze może być wyjątkowo duża. Najlepsze, co można zrobić, to nie zwlekać z rozpoczęciem oszczędzania. Wtedy nie potrzeba wcale odkładać wielkich kwot, żeby zgromadzić kapitał, który pozwoli utrzymać poziom życia zbliżony do obecnego. Przeznaczając na przyszłą emeryturę 400 zł, czyli tyle, ile średnio oszczędzają miesięcznie Polacy, po 35 latach, przy rocznej stopie zwrotu 7 proc. dla funduszy akcyjnych, uzbieramy około 688 tys. zł. Żeby zbudować podobny kapitał rozpoczynając oszczędzanie 10 lat przed emeryturą, musielibyśmy odkładać co miesiąc 4 tys. zł, czyli 10-krotnie więcej, niż gdy decyzję o oszczędzaniu podejmiemy wcześniej".

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online