Czas na zmiany w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych AXA Życie

Z dniem 13 sierpnia 2010 roku, AXA Życie TU S.A. dokonała zmian w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.

Na podstawie szczegółowej analizy rynku funduszy inwestycyjnych dotychczasowa oferta Planów Inwestycyjnych AXA została rozszerzona o 19 nowych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych:

AXA TFI S.A.:

 1. AXA Akcji „Big Players”,
 2. AXA Equity Active Asset Allocation (AAA),
 3. AXA Akcji,
 4. AXA Bond Active Asset Allocation (AAA),
 5. AXA Obligacji,
 6. AXA Lokacyjny,
 7. AXA Zrównoważony,
 8. AXA Stabilnego Wzrostu,

Noble Funds TFI S.A.:

 1. Noble Fund Timingowy,
 2. Noble Fund Global Return,
 3. Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek,
 4. Noble Fund Africa,

Idea TFI S.A.:

 1. Idea Obligacji,
 2. Idea Akcji,
 3. Idea Surowce Plus,

Quercus TFI S.A.:

 1. Quercus Selektywny,
 2. Quercus Agresywny,

Union Investment TFI S.A.:

 1. UniAkcje Małych i Średnich Spółek,

Superfund TFI S.A.:

 1. Superfund Trend Bis Powiązany.

W nowe fundusze będą mogli inwestować Klienci posiadający produkty inwestycyjne z oferty AXA Życie TU S.A. Wprowadzenie nowych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych ma na celu udostępnienie Klientom bardziej atrakcyjnej i konkurencyjnej oferty. Dzięki zróżnicowanemu poziomowi ryzyka Klienci otrzymali możliwość kompleksowego realizowania własnych strategii inwestycyjnych. Klienci będą mogli również elastycznie reagować na trendy i nastroje panujące na rynkach finansowych.

Nowe fundusze wyróżniają się atrakcyjnymi stopami zwrotu, ciekawymi strategiami inwestycyjnymi oraz rosnącą popularnością wśród inwestorów. Dodatkowo, AXA Życie TU S.A. jako pierwszy ubezpieczyciel oferuje fundusze zarządzane przez AXA TFI S.A.

Jednocześnie AXA Życie TU S.A. – po analizie dotychczasowej oferty –  usunęła 9 funduszy z oferty dla nowych Klientów:

 1. UFK Rynku Pieniężnego,
 2. UFK Bezpiecznego Inwestowania,
 3. UFK Stabilnego Wzrostu,
 4. UFK Aktywnego Inwestowania,
 5. UFK Akcji.
 6. UFK AXA - DWS Dłużnych Papierów Wartościowych,
 7. UFK AXA - DWS Zrównoważony,
 8. UFK AXA - Skarbiec Waga,
 9. UFK AXA - PKO Zrównoważony.

W rezultacie powyższych zmian, AXA Życie TU S.A. oferuje Klientom możliwość wyboru najlepszych funduszy, które z kolei lokują swoje aktywa w czołowych funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez polskie oraz zagraniczne TFI.

 

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

Beata Wójcik
Rzecznik Prasowy
Tel.:  (22) 555 00 75
e-mail: beata.wojcik@axa-polska.pl


Grupa AXA

Grupa AXA jest światowym liderem w zapewnianiu bezpieczeństwa finansowego. Jesteśmy obecni w 56 krajach, zatrudniamy 214 000 pracowników, zaufało nam 95 milionów Klientów.
W 2009 roku Grupa AXA odnotowała przychody w wysokości 90,1 mld euro oraz 3,6 mld euro zysku.

Grupa AXA w Polsce

W Polsce działamy za pośrednictwem następujących podmiotów: AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S. A., AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S. A., AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S. A. oraz AXA Polska S. A. i Avanssur S. A. Oddział w Polsce (działający pod marką handlową AXA Direct). Naszym klientom oferujemy ubezpieczenia ochronne, inwestycyjne, emerytalne, turystyczne, komunikacyjne oraz ubezpieczenia korporacyjne. Przedstawicielom Grupy AXA w Polsce zaufało do tej pory ponad 1 mln Klientów.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online