Dyrektor AXA Życie dla Dziennika Ubezpieczeniowego: ubezpieczenia zdrowotne są skazane na rozwój

„Obecnie jest dobry moment na rozwój usług, które mają duży potencjał wzrostu, a które są jeszcze niezagospodarowane. Są to np. ubezpieczenia zdrowotne - fatalna sytuacja publicznej służby zdrowia skazuje je na rozwój. Zainteresowanie produktami zdrowotnymi, co było dla nas pewnym zaskoczeniem, wyrażają również firmy, które nie korzystały wcześniej z takiego serwisu” – mówi Dziennikowi Ubezpieczeniowemu Aleksandra Polakowska-Szymańska, dyrektor departamentu ubezpieczeń zdrowotnych w AXA.  

Artykuł „Rozwój zdrowotnych”, ukazał się w Dzienniku Ubezpieczeniowym 23 lipca 2012.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online