Informacja dla poszkodowanych w katastrofie kolejowej pod Szczekocinami

Uruchomiliśmy specjalną linię telefoniczną : 22 555 00 22 oraz adres e-mail: katastrofa.kolejowa@axa-polska.pl dla osób poszkodowanych w katastrofie kolejowej pod Szczekocinami

Uruchomiliśmy specjalną linię telefoniczną : 22 555 00 22 oraz adres e-mail: katastrofa.kolejowa@axa-polska.pl   dla osób poszkodowanych w katastrofie kolejowej pod Szczekocinami, które są ubezpieczone  w AXA w ramach polisy na życie. Wprowadziliśmy również  uproszczone procedury zgłaszania roszczeń, co umożliwi szybszą likwidację szkód.

Krok 1. Prosimy skompletować następujące dokumenty:

W przypadku roszczeń z tytułu śmierci Ubezpieczonego:

  •  wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia
  •  skrócony odpis aktu zgonu
  •  kserokopia dowodu osobistego osoby uprawnionej

W przypadku roszczeń z tytułu pobytu w szpitalu/operacji medycznej/ uszczerbku na zdrowiu

  • wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia
  • dokumentacja medyczna związana z leczeniem obrażeń ciała doznanych w wyniku katastrofy kolejowej (np. karta informacyjna leczenia szpitalnego,  zaświadczenie lekarskie potwierdzające rodzaj doznanych obrażeń ciała/rodzaj wykonanego zabiegu operacyjnego, czas hospitalizacji) 
  • kserokopia dowodu osobistego Ubezpieczonego

Krok 2. Prosimy o kontakt z nami poprzez specjalną linię telefoniczną 22 555 00 22  lub dedykowany Państwu adres e-mail katastrofa.kolejowa@axa-polska.pl   w celu zgłoszenia roszczenia

Krok 3. Roszczenie zostanie rozpatrzone w ciągu 5 dni od daty  otrzymania przez AXA powyższej dokumentacji.  W przypadku roszczeń z tytułu doznanych przez Ubezpieczonego obrażeń ciała  istnieje możliwość wypłaty bezspornej części świadczenia.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online