Informacja o zawieszeniu wyceny, nabywania i odkupywania jednostek UFK AXA – Noble Fund Africa

Szanowni Państwo,Pragniemy poinformować, że dnia 1 lutego 2011 r. zarząd Noble Funds TFI S.A. podjął decyzję o zawieszeniu zbywania oraz odkupywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu Noble Fund Africa.

Tym samym, z przyczyn niezależnych od AXA Życie TU S.A., nie jest możliwe dokonywanie wyceny jednostek uczestnictwa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego AXA – Noble Fund Africa, począwszy od 1 lutego 2011 r. do dnia, w którym Noble Funds TFI S.A. wznowi wycenę Noble Funds Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (SFIO).

Ponadto, począwszy od 1 lutego 2011 r. do odwołania, zmuszeni jesteśmy zawiesić także wszelkie operacje wykonywane na jednostkach uczestnictwa tego funduszu.

Dyspozycje nabycia, odkupywania lub konwersji jednostek uczestnictwa UFK AXA – Noble Fund Africa, niezrealizowane do dnia 1 lutego 2011 r., zostaną wykonane niezwłocznie po wznowieniu wyceny Noble Funds SFIO, w ramach którego wydzielony jest Subfundusz Noble Fund Africa. Jednocześnie informujemy, że nasi Klienci mają możliwość anulowania dotychczas złożonych, a niezrealizowanych dyspozycji, dotyczących Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego AXA – Noble Fund Africa. Wszystkie niezbędne informacje w tym zakresie uzyskają Państwo w Centrum Telefonicznej Obsługi Klienta AXA pod numerem 801 200 200 lub 22 555 00 00.

Z poważaniem

Agnieszka Tober-Buszman

Dyrektor Departamentu Obsługi Klientów

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online