Informacja o zawieszeniu zapisywania jednostek uczestnictwa UFK AXA - Quercus Agresywny

Pragniemy poinformować, iż 16 sierpnia 2013r. Zarząd Quercus TFI S.A. podjął decyzję o zawieszeniu zbywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu QUERCUS Agresywny wydzielonego w ramach QUERCUS Parasolowy SFIO.

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż 16 sierpnia 2013r. Zarząd Quercus TFI S.A. podjął decyzję o  zawieszeniu zbywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu QUERCUS Agresywny wydzielonego w ramach QUERCUS Parasolowy SFIO.

Tym samym, z przyczyn niezależnych od AXA Życie TU S.A., począwszy od 31 października 2013 r. (tj. od dnia zawieszenia zbywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu) do dnia wznowienia zbywania jednostek uczestnictwa, zawieszone zostają transakcje zapisywania jednostek uczestnictwa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego AXA – Quercus Agresywny („Fundusz”). Wycena Funduszu nie zostaje zawieszona. Informacja o odwieszeniu zapisywania jednostek uczestnictwa Funduszu zostanie przekazana w osobnym komunikacie po otrzymaniu stosownej decyzji Quercus TFI S.A.

W związku z powyższym, począwszy od 31 października 2013 r., wszelkie transakcje, których realizacja skutkowałaby zapisaniem jednostek uczestnictwa Funduszu nie będą realizowane. W przypadku takich transakcji, środki pochodzące ze składki podstawowej lub dodatkowej przeznaczane dotychczas na nabycie jednostek Funduszu będą alokowane w jednostki uczestnictwa Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego AXA – Lokacyjny.

Jednocześnie informujemy, iż realizacja transakcji skutkujących odpisaniem jednostek uczestnictwa Funduszu odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach.

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z naszymi Doradcami pod numerem telefonu 801 200 200 lub 22 555 00 00, pocztą elektroniczną na adres: ubezpieczenia@axa-polska.pl lub za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online