Informacja o zwrocie środków z MF Global

AXA Życie TU S.A. otrzymała od Superfund TFI S.A. środki pieniężne z II transzy zwrotów z MF Global (amerykańskiego brokera, który obsługiwał luksemburski fundusz Superfund).Jest to druga i zarazem ostatnia już wypłata zwrotów.

Obecnie środki pieniężne z II transzy zwrotów są przekazywane Klientom AXA.

W dniach od 9 listopada 2011 r. do 30 listopada 2011 r., z przyczyn niezależnych od AXA Życie TU S.A., nie było możliwe dokonywanie wyceny jednostek uczestnictwa UFK AXA – Superfund Trend Bis Powiązany.

Przyczyną zawieszenia była niewypłacalność amerykańskiego brokera MF Global – jednego z brokerów obsługujących luksemburski fundusz Superfund, w który inwestują fundusze inwestycyjne zarządzane przez Superfund TFI S.A, a więc UFK AXA – Superfund Trend Bis Powiązany.

W okresie zawieszenia część z naszych Klientów posiadała na swoich rachunkach jednostki uczestnictwa UFK AXA – Superfund Trend Bis Powiązany. W związku z tym – po otrzymaniu od Superfund TFI S.A. środków pieniężnych odzyskanych z MF Global – kwota przeznaczona do zwrotu została przekazana na rachunek właściwy do opłacania składki dodatkowej. Środki te zostaną alokowane zgodnie z dyspozycją alokacji składki dodatkowej złożoną przez Klienta, pod warunkiem że suma wszystkich środków przeznaczonych do alokowania będzie stanowić co najmniej równowartość minimalnej wysokości składki dodatkowej określonej w Tabeli opłat i limitów. W przypadku produktów, których umowy zostały rozwiązane – środki pieniężne odzyskane z MF Global zostaną przekazane Klientom przelewem bankowym lub przekazem pocztowym. Minimalna kwota zwrotu wynosi 10 zł. Klientom, którzy nie otrzymali środków z I transzy zwrotów z powodu zbyt niskiej kwoty zwrotu, zostanie wypłacona suma środków pieniężnych z I i II transzy, o ile będzie ona wyższa niż 10 zł.

Informacje na temat liczby nabytych jednostek uczestnictwa znajdą Państwo w „Historii transakcji” w serwisie AXA ON-LINE.

W razie jakichkolwiek pytań oraz w celu uzyskania bieżących informacji dotyczących pełnej oferty AXA zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z naszymi Doradcami pod numerem telefonu 801 200 200 lub drogą e-mailową: ubezpieczenia@axa-polska.pl, lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie..

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online