Informacja Zarządu dot. zaangażowania subfunduszy AXA FIO w akcje i obligacje spółek z Grupy PBG

W związku z podjęciem przez zarządy spółek z Grupy PBG uchwał w sprawie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu oraz  informacją podaną przez Analizy Online dotyczącą zaangażowania funduszy inwestycyjnych w obligacje PBG, Zarząd AXA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych niniejszym informuje, że w żadnym z subfunduszy AXA FIO nie ma akcji ani obligacji spółek PBG oraz Hydrobudowa. Instrumentów tych nie było w naszych portfelach również na koniec 2011 roku, ani  na dzień 30 czerwca 2011 roku.


Z poważaniem,Zarząd AXA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online