ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

Informacje dla Podróżnych dotyczące niewypłacalności Biura Podróży Olimp - Centrum Promocji i Last Minute

W związku z niewypłacalnością Biura Podróży Olimp - Centrum Promocji i Last Minute, które posiada gwarancję ubezpieczeniową wystawioną przez AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA., rozpoczęliśmy proces przyjmowania roszczeń z tytułu umów o świadczenie imprez turystycznych lub powiązanych usług turystycznych zawartych od dnia 22.07.2018 r, które nie zostały lub nie zostaną zrealizowane przez Biuro Podróży Olimp - Centrum Promocji i Last Minute.

W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji  pod numerem telefonu:

tel.: +48 22 555 02 77 pon.-pt. w godzinach 08:00 – 17:00,

e-mail: szkody.korporacyjne@axa.pl

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

 

Uprawnieni do składania roszczeń są:

- poszkodowani Podróżni,

- agenci (należy dołączyć pełnomocnictwo od Podróżnego).

 

Roszczenie może złożyć:

- osoba/firma, która zawarła umowę w imieniu swoim i/lub pozostałych osób z umowy,

- każdy Podróżny z umowy we własnym imieniu.

 

Do roszczenia należy dołączyć:

- kopię umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej między podróżnym a organizatorem turystyki lub kopię dokumentów potwierdzających nabycie powiązanych usług turystycznych, za których realizację jest odpowiedzialny przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych;

- kopię dowodu wpłaty (np. wyciąg bankowy, paragon) na rzecz organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych należności za imprezę turystyczną lub usługi turystyczne, za których realizację jest odpowiedzialny przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych;

- formularz zgłoszenia szkody z gwarancji ubezpieczeniowej.

Pobierz formularze:

Formularz zgłoszenie szkody z gwarancji ubezpieczeniowej turystycznej AXA

AXA oświadczenie do wypłaty z gwarancji

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

Roszczenia należy składać na adres:

AXA UBEZPIECZENIA TUiR  SA

Departament Likwidacji Szkód Korporacyjnych 

Ul. Chłodna 51

00-867 Warszawa

Dodatkowo istnieje możliwość przesłania kompletu dokumentacji scanem na adres :

szkody.korporacyjne@axa.pl

 

Podróżni, którzy zawarli umowę o udział w imprezie turystycznej z datą do 21 lipca 2018 r. proszeni są o kontakt z SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. ul. Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa, info.likwidacja@signal-iduna.pl, +48 22 50 56 506 lub 0 801 120 120

Jak oceniasz
serwis axa.pl?