ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

Jak postępować w razie szkody w domu lub mieszkaniu?

Szanowni Klienci ubezpieczeń mieszkaniowych! Przekazujemy Państwu porady, jak postępować w przypadku szkody, aby jak najszybciej otrzymać odszkodowanie:

1. Zapisz nasz numer telefonu. Zacznij od tego, że po zakupie ubezpieczenia, zapiszesz w telefonie numer telefonu do AXA, na który zgłosisz szkodę: 22 599 95 22. Szkodę od lipca można też będzie zgłosić przez formularz na stronie axa.pl

2. Niezwłocznie zawiadom policję i inne służby oraz zarządcę budynku. Pamiętaj, że w razie zajścia zdarzenia masz obowiązek użyć dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów. Jeśli wiec sytuacja jest krytyczna, wezwij właściwe służby, stosownie do okoliczności. Jeśli szkoda jest wynikiem włamania, zawiadom policję. Jeśli doszło do zalania lokalu, powiadom zarządcę budynku. Służby sporządzą notatkę, którą dołączysz do zgłoszenia szkody w AXA.

987 - woj. zarządzanie kryzysowe

991 - Pogotowie Energetyczne

992 - Pogotowie Gazowe

993 - Pogotowie Ciepłownicze

994 - Pogotowie Wodociągowe

997 - Policja

998 - Straż Pożarna

999 - Pogotowie Ratunkowe

3. Masz maksymalnie 3 i 7 dni na zgłoszenie szkody. Zgłaszając szkodę do AXA podaj swój numer polisy zarówno wówczas, kiedy szkoda dotyczy Twojego mienia, jak również wtedy, gdy jesteś sprawcą szkody (np. zalałeś mieszkanie sąsiada) i posiadasz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Jeśli jesteś poszkodowanym, a sprawca posiada ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, wtedy podaj nam numer tej polisy. Zgłoś nam szkodę jak najszybciej. Jeśli zgłaszasz szkodę w Twoim majątku, masz na to 3 dni, a jeśli z ubezpieczenia OC w życiu prywatnym, zrób to w ciągu 7 dni od zdarzenia. Jeśli szkodę zgłosisz później, może być trudno lub wręcz niemożliwe, aby ustalić przyczynę szkody i pełne skutki zdarzenia.

4. Nie wyrzucaj faktur ani rachunków. Zbieraj faktury i rachunki za rzeczy, które są w Twoim domu. W razie szkody łatwiej będzie oszacować wartość strat. Jeśli poniosłeś dodatkowe wydatki związane ze zdarzeniem, zachowaj wszelkie dokumenty potwierdzające poniesione koszty.

5. Ustal przyczynę i przygotuj pełną listę zniszczeń i strat. Jeśli nie masz faktur czy rachunków za zniszczone lub skradzione przedmioty, przekaż taką listę rzeczoznawcy z AXA, który przyjedzie, aby obejrzeć zniszczenia. Dobrze, abyś miał jakiekolwiek inne dowody posiadania lub zakupu mienia, na przykład karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, certyfikaty, informacje o miejscach zakupu rzeczy, tj. nazwa firmy, adres sklepu, data zakupu, fotografie z wnętrza mieszkania wykonane przed szkodą, gdzie widoczne będzie mienie, które jest przedmiotem roszczenia bądź oświadczenia świadków. Jeśli nie masz faktur, rachunków czy też kosztorysów dotyczących przywrócenia stałych elementów lub murów do stanu sprzed szkody, wówczas rzeczoznawca przygotuje kosztorys na podstawie ogólnodostępnych publikacji cen opracowanych przez przedsiębiorstwa wyspecjalizowane w zakresie budownictwa. Mienie ruchome wyceni według tzw. wartości odtworzeniowej. Pamiętaj, aby podczas wizyty rzeczoznawcy jak najpełniej opisać zniszczenia lub skradzione przedmioty. Jeśli o czymś zapomnisz, jak najszybciej zgłoś do nas dodatkowe straty. Postaraj się znaleźć świadków zdarzenia i ustal okoliczności wystąpienia szkody.

6. Zanim posprzątasz, koniecznie zrób zdjęcia zniszczeń. Pamiętaj, że do czasu przybycia przedstawiciela AXA nie powinieneś dokonywać zmian w miejscu szkody, chyba że zmiana jest niezbędna do tego, aby zabezpieczyć mienie pozostałe po szkodzie lub żeby zmniejszyć rozmiar szkody. Wówczas, jeszcze przed dokonaniem jakichkolwiek porządków, wykonaj fotografie, które zobrazują całokształt zniszczeń i pomogą w oszacowaniu strat. Nie wyrzucaj uszkodzonych elementów instalacji ani innych elementów, które uległy uszkodzeniu. Zgromadź je w bezpiecznym miejscu do czasu przybycia przedstawiciela AXA. Jeśli nie masz takiej możliwości, wtedy koniecznie wykonaj fotografie.

7. Skorzystaj z assistance domowego. Jeśli do polisy dokupiłeś usługę assistance domowego, zadzwoń do nas, a my zorganizujemy i pokryjemy koszty interwencji, np. dekarza, który zabezpieczy zerwany dach lub hydraulika, gdy dojdzie do awarii instalacji. W ramach assistance pokryjemy również koszty wynajmu mieszkania, jeśli jest taka konieczność, na przykład na czas trwania remontu.

8. Pamiętaj, że o odszkodowanie możesz ubiegać się tylko z jednej polisy. Daj nam znać, jeśli Twój dom lub mieszkanie jest ubezpieczone również u innego ubezpieczyciela i czy zgłosiłeś tam szkodę. Ubezpieczenie służy do tego, aby zrekompensować poniesione straty finansowe, a nie, aby się wzbogacić.  Chyba, że dwiema różnymi polisami ubezpieczyłeś co innego, na przykład w AXA są to stałe elementy, a w innym towarzystwie – ruchomości. Wtedy, jeśli uszkodzone zostaną stałe elementy i ruchomości, to możliwa jest wypłata z obu polis.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?