ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status

Komunikat AXA TUiR S.A. w sprawie udzielania ochrony ubezpieczeniowej osobom podróżującym do Egiptu.

AXA TUiR S.A. informuje, iż osoby podróżujące do Egiptu z polisą ubezpieczeniową AXA TUiR S.A. są objęte ochroną ubezpieczeniową w zakresie nagłych zachorowań lub nieszczęśliwych wypadków.

Z wyłączeniem (zgodnie z zapisami  Ogólnych Warunków Ubezpieczenia)  zdarzeń powstałych w przypadku działań wojennych, aktów terroru, stanu wojennego, stanu wyjątkowego lub udziału Ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach, strajkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg, bójkach.


W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

Iwona Ryniewicz
Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej
AXA Polska

Grupa AXA

Grupa AXA jest światowym liderem w zapewnianiu bezpieczeństwa finansowego. Jesteśmy obecni w 56 krajach, zatrudniamy 214 000 pracowników, zaufało nam 95 milionów Klientów.
W 2009 roku Grupa AXA odnotowała przychody w wysokości 90,1 mld euro oraz 3,6 mld euro zysku.

Grupa AXA w Polsce

W Polsce działamy za pośrednictwem następujących podmiotów: AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S. A., AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S. A., AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S. A., AXA TFI oraz AXA Polska S. A. i Avanssur S. A. Oddział w Polsce (działający pod marką handlową AXA Direct). Naszym klientom oferujemy ubezpieczenia ochronne, inwestycyjne, emerytalne, komunikacyjne, turystyczne oraz ubezpieczenia korporacyjne. W Polsce zaufało nam do tej pory ponad 1 mln Klientów.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?