Nagroda dla Subfunduszu AXA Selective Equity

Subfundusz AXA Selective Equity został wybrany najlepszym funduszem akcji Nowej Europy w 2014 roku!

Subfundusz AXA Selective Equity charakteryzuje się unikalną strategią inwestycyjną. Bazuje ona na identyfikacji i wykorzystywaniu najbardziej perspektywicznych okazji inwestycyjnych na rynku akcji. Spektrum inwestycyjne funduszu jest rozległe – oprócz Europy Środkowo-Wschodniej inwestuje on również na rynkach rozwiniętych. Subfundusz Selective Equity ma charakter skoncentrowany – w skład portfela rzadko wchodzi więcej niż 35 spółek. Wyróżnikiem tego funduszu jest też wysoka płynność pozycji, co pozwala zarządzającemu na efektywne prowadzenie portfela i pozostawia możliwość szybkiej reakcji, co jest niezwykle istotne w sytuacji wysokiej zmienności rynkowej, z którą mamy do czynienia w ostatnich kwartałach. Ponadto dzięki wysokiej płynności pozycji strategia jest skalowalna – można ją stosować niezależnie od wielkości aktywów. Usystematyzowany proces inwestycyjny dotyczący zarówno dodawania nowych spółek do portfela oraz sprzedaży nietrafionych inwestycji ma ogromny wpływ na końcowy sukces w postaci stopy zwrotu funduszu. AXA Selective Equity jest z pewnością rozwiązaniem ryzykownym, ale w parze z tym idzie wysoki potencjał zwrotu w dłuższym okresie.

W ciągu ostatnich dwóch lat fundusz odnotował stopy zwrotu na poziomie 11,09% w 2013 roku oraz 18,84% w 2014 roku, a aktywa funduszu wzrosły na przestrzeni tego okresu z 49 do 161,5 milionów złotych na koniec lutego 2015 roku.

Nagroda „Alfa 2014”, którą fundusz otrzymał za ubiegły rok jest istotnym wyróżnieniem, zwłaszcza że kryteriami, którymi kierowali się organizatorzy konkursu były: efektywność w zarządzaniu, powtarzalność wyników inwestycyjnych na przestrzeni dwóch lat oraz poziom opłat. Taka konstrukcja oceny pozwala z dużym prawdopodobieństwem wskazać najlepsze i najefektywniejsze rozwiązania dla klientów poszukujących rozwiązań opartych na akcjach charakteryzujących się podwyższonym ryzykiem. Warto przypomnieć, że jest to drugi rok, kiedy fundusz zarządzany przez AXA TFI otrzymuje nagrodę „Alfa” – w 2013 roku wyróżniony w ten sposób został subfundusz AXA Obligacji.

Analizy Online to niezależny ośrodek analityczny, który specjalizuje się w monitoringu rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce. Alfa to nagroda przyznawana przez Analizy Online dla najlepszego funduszu inwestycyjnego w minionym roku kalendarzowym w jednej z 10 najpopularniejszych grup funduszy. Każdy fundusz oceniany jest za efektywność (mierzoną na podstawie wskaźnika information ratio), powtarzalność wyników (przy wykorzystaniu kwartyli z kolejnych kwartalnych stóp zwrotu) oraz poziom kosztów (wyliczany na podstawie wskaźnika total expense ratio oraz wysokości maksymalnej opłaty manipulacyjnej).

Sprawdź naszą ofertę

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online