Nagroda dla Subfunduszu AXA Selective Equity

Subfundusz AXA Selective Equity został wybrany najlepszym funduszem akcji Nowej Europy w 2014 roku!

Subfundusz AXA Selective Equity charakteryzuje się unikalną strategią inwestycyjną. Bazuje ona na identyfikacji i wykorzystywaniu najbardziej perspektywicznych okazji inwestycyjnych na rynku akcji. Spektrum inwestycyjne funduszu jest rozległe – oprócz Europy Środkowo-Wschodniej inwestuje on również na rynkach rozwiniętych. Subfundusz Selective Equity ma charakter skoncentrowany – w skład portfela rzadko wchodzi więcej niż 35 spółek. Wyróżnikiem tego funduszu jest też wysoka płynność pozycji, co pozwala zarządzającemu na efektywne prowadzenie portfela i pozostawia możliwość szybkiej reakcji, co jest niezwykle istotne w sytuacji wysokiej zmienności rynkowej, z którą mamy do czynienia w ostatnich kwartałach. Ponadto dzięki wysokiej płynności pozycji strategia jest skalowalna – można ją stosować niezależnie od wielkości aktywów. Usystematyzowany proces inwestycyjny dotyczący zarówno dodawania nowych spółek do portfela oraz sprzedaży nietrafionych inwestycji ma ogromny wpływ na końcowy sukces w postaci stopy zwrotu funduszu. AXA Selective Equity jest z pewnością rozwiązaniem ryzykownym, ale w parze z tym idzie wysoki potencjał zwrotu w dłuższym okresie.

W ciągu ostatnich dwóch lat fundusz odnotował stopy zwrotu na poziomie 11,09% w 2013 roku oraz 18,84% w 2014 roku, a aktywa funduszu wzrosły na przestrzeni tego okresu z 49 do 161,5 milionów złotych na koniec lutego 2015 roku.

Nagroda „Alfa 2014”, którą fundusz otrzymał za ubiegły rok jest istotnym wyróżnieniem, zwłaszcza że kryteriami, którymi kierowali się organizatorzy konkursu były: efektywność w zarządzaniu, powtarzalność wyników inwestycyjnych na przestrzeni dwóch lat oraz poziom opłat. Taka konstrukcja oceny pozwala z dużym prawdopodobieństwem wskazać najlepsze i najefektywniejsze rozwiązania dla klientów poszukujących rozwiązań opartych na akcjach charakteryzujących się podwyższonym ryzykiem. Warto przypomnieć, że jest to drugi rok, kiedy fundusz zarządzany przez AXA TFI otrzymuje nagrodę „Alfa” – w 2013 roku wyróżniony w ten sposób został subfundusz AXA Obligacji.

Analizy Online to niezależny ośrodek analityczny, który specjalizuje się w monitoringu rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce. Alfa to nagroda przyznawana przez Analizy Online dla najlepszego funduszu inwestycyjnego w minionym roku kalendarzowym w jednej z 10 najpopularniejszych grup funduszy. Każdy fundusz oceniany jest za efektywność (mierzoną na podstawie wskaźnika information ratio), powtarzalność wyników (przy wykorzystaniu kwartyli z kolejnych kwartalnych stóp zwrotu) oraz poziom kosztów (wyliczany na podstawie wskaźnika total expense ratio oraz wysokości maksymalnej opłaty manipulacyjnej).

Sprawdź naszą ofertę

Jak oceniasz
serwis axa.pl?