Najlepsza ocena 5a Analiz Online dla subfunduszy akcyjnych w październiku

Najlepsza ocena 5a Analiz Online dla subfunduszy akcyjnych w październiku

We wrześniowym rankingu Analiz Online 3 subfundusze AXA FIO (AXA Akcji, AXA Equity AAA oraz AXA Akcji „Big Players”) otrzymały najwyższą ocenę 5a w 12-miesięcznym horyzoncie inwestycyjnym. Z kolei subfundusze mieszane AXA Zrównoważony oraz AXA Stabilnego wzrostu otrzymały w tym zestawieniu ocenę 4a. 

Ranking Analiz Online bierze pod uwagę nie tylko wypracowaną w danym okresie stopę zwrotu ale także ryzyko inwestycyjne poodejmowane przez zarządzających. Celem Zespołu Zarządzającego Aktywami AXA TFI jest wypracowywanie ponadprzeciętnej stopy zwrotu przy zachowaniu rozsądnego poziomu ryzyka. Świetne wyniki naszych subfunduszy w rankingach Analiz Online potwierdzają, że ten cel udaje nam się z sukcesem realizować. 

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online