Nasi dziadkowie nie byli przygotowani do emerytury. Co radzą nam, młodszym?

- Raport AXA Życie "#ja67, czyli czego możesz nauczyć się od seniorów" ukazuje, że istnieje pułap czasowy na rozpoczęcie systematycznego odkładania zasobów na czas radosnego seniorowania. Zaskakującą obserwacją z badania jest fakt, iż działania przygotowawcze wobec emerytury były rzadko podejmowane przez znaczącą większość (77 proc.) seniorów. Wśród tych, którzy się przygotowywali, dominowało planowanie czynności i działań, które jako emeryt dana osoba chciałaby wykonywać (14 proc.), działania oszczędnościowe polegające na odkładaniu pieniędzy (11 proc.) oraz psychiczne oswajanie się z przyszłością i myślą o zbliżającej się emeryturze (9 proc.). Te obserwacje mogą być ważną inspiracją dla trzydziestoparoletniej „młodzieży". – mówi dr Leszek Mellibruda, psycholog społeczny i biznesu.

Jakie rady dostają od doświadczonych seniorów?

Po pierwsze: oszczędzać. Komfort psychiczny, realizacja planów i marzeń w dużej mierze zależą od stanu konta. Obecne emerytury stanowią 60% przeciętnego wynagrodzenia, które wynosi ok. 3500 zł miesięcznie. Jednak w efekcie postępujących zmian demograficznych, w scenariuszu bazowym ZUS liczba Polaków w wieku do 18 lat zmniejszy się z 7,1 mln obecnie do 4,7 mln w 2060 r. Za to liczba osób w tzw. wieku poprodukcyjnym (już po uwzględnieniu wydłużenia wieku emerytalnego) zwiększy się z 6,9 do 10,5 mln. To wzrost o 52 proc. Będzie więc coraz mniej pieniędzy do rozdzielenia pomiędzy emerytów. Emerytury z obowiązkowego systemu emerytalnego mogą wtedy wynieść tylko 28-30% przeciętnego wynagrodzenia. 

Po drugie: dbać o zdrowie i kondycję fizyczną. Dynamika zmian demograficznych przypadająca na lata 2030-2060 jest w Polsce szybsza niż kiedykolwiek w jakimkolwiek kraju europejskim. Według prognoz  OECD Polska stanie się najstarszym społeczeństwem Europy – osoby w wieku 65+ będą stanowiły 40 proc. populacji. Co więcej, będziemy żyć coraz dłużej. Największym wyzwaniem dłuższego życia stanie się więc przeżycie go w jak najlepszym zdrowiu. Badania przeprowadzone w USA pokazują bowiem, że obecnie wydatki na leczenie i opiekę długoterminową są skumulowane w ostatnich pięciu, siedmiu latach życia i są tam największym wydatkiem na emeryturze. Firma Fidelity Benefits Consulting oszacowała, że przeciętny Amerykanin wyda na opiekę zdrowotną 220-250 tys. USD. 

Po trzecie: czytać, rozwijać się, poznawać, znaleźć hobby, pracować. Wstępne badania pokazują, że jeden rok pracy w okresie emerytalnym może oddalić chorobę Alzheimera o 0,13 roku. Wielu badanych seniorów dodaje jeszcze, że koniecznie trzeba nadążyć za postępem technologicznym, aby zrozumieć młodsze pokolenia i uniknąć wykluczenia cyfrowego. To stymuluje również rozwój intelektualny.

Po czwarte: dbać o relacje z bliskimi, jeśli na starość nie chcemy zostać samotni. Eksperci wskazują, że oprócz właściwej diety i aktywność fizycznej, rozwijanie więzi społecznych jest jednym z kluczowych czynników starzenia się człowieka w zdrowiu i szczęściu. 

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online