Nowe priorytety i nowy zarząd AXA TFI

Główne cele AXA Polska, które firma chce osiągnąć do 2015, to zyskowność wszystkich linii biznesowych oraz awans AXA Życie do czołówki ubezpieczycieli.

Obecna skala biznesu nie jest dla nas jeszcze satysfakcjonująca, więc AXA cały czas jest organizacją nastawioną na wzrost. Jednak, żeby osiągnąć założone cele, musimy również mocniej skoncentrować się na poprawie rentowności biznesu. Podjęliśmy więc decyzję o przedefiniowaniu priorytetów w AXA TFI. Towarzystwo nadal będzie zarządzać funduszami inwestycyjnymi i zapewniamy, że nie zmieni się również nasze podejście do zarządzania. Zmiany nie dotkną w żaden sposób klientów, którzy powierzyli nam swoje pieniądze w ramach FIO oraz AXA FIZ Globalnych Obligacji, który jest funduszem zarządzanym przez najlepszych na świecie asset menedżerów z Grupy AXA.

To, co się zmieni, to priorytety wobec źródeł pozyskiwania aktywów. AXA TFI skoncentruje się przede wszystkim na pozyskiwaniu aktywów do zarządzania poprzez spółki z Grupy AXA w Polsce, w tym szczególnie z polis na życie z UFK. Takie rozwiązanie oznacza częściowe ograniczenie sprzedaży naszych funduszy przez partnerów zewnętrznych. Jednak zależy nam na utrzymaniu relacji z najlepszymi dystrybutorami.

W związku z inną wizją rozwoju biznesu TFI Aneta Podyma, prezes zarządu i Leszek Auda, członek zarządu złożyli rezygnację z pełnionych funkcji. Z firmą pożegnał się też Adam Drozdowski, dyrektor strategii akcyjnych.

Stery TFI przejmuje Maciej Bombol, który wraz z Katarzyną Kosior (dotychczasowym członkiem zarządu AXA TFI) i Radosławem Gołaszewskim (dotychczasowym członkiem zarządu AXA Polska) tworzy nowy zarząd TFI. Maciej Bombol jest doświadczonym menedżerem i zarządzającym funduszami, który jest związany z rynkiem kapitałowym od ponad 20 lat. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego z numerem 3. Od 11 lat jest również posiadaczem licencji CFA. Na początku lat 90. zakładał Dom Maklerski Banku Handlowego i przez kolejne 13 lat związany był z tą grupą finansową zarządzając portfelami klientów oraz funduszami inwestycyjnymi i ubezpieczeniowymi. W latach 2001-2005 był również wiceprezesem zarządu odpowiedzialnym za pion zarządzania aktywami w Handlowy Zarządzanie Aktywami SA oraz TFI Banku Handlowego w Warszawie SA. W kolejnych latach zarządzał funduszami inwestycyjnymi i ubezpieczeniowymi  w AIG TFI SA, Amplico Life SA, Millennium TFI SA (gdzie pełnił również funkcję wiceprezesa zarządu) oraz był dyrektorem inwestycyjnym w ING Investment Management (Polska) SA.

Maciej Bombol pełni w AXA TFI również funkcję Chief Investment Officera i bezpośrednio odpowiada za zarządzanie funduszami akcyjnymi.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online