Nowy biuletyn inwestycyjny AXA TFI

Wraz z najnowszym wydaniem biuletynu inwestycyjnego AXA TFI oddajemy do Państwa dyspozycji jego nową formę. W nowym biuletynie będziemy publikować informacje przygotowywane przez naszych kolegów z AXA Investment Managers.

Prognozy, możliwe scenariusze dla rynków finansowych, bieżące oceny sytuacji - to wszystko znajdziecie Państwo w naszym biuletynie. Materiały są tworzone przez Głównego ekonomistę grupy AXA - Erika Chaneya oraz jego zespół. Mamy nadzieję, że materiał ten spotka się z Państwa zainteresowaniem i będzie towarzyszył Państwu w tegorocznych inwestycjach. Nowy biuletyn wydawany będzie, podobnie jak dotychczas, co miesiąc.


Już dzisiaj zapraszamy do lektury najnowszego wydania.

Wszystkie aktualne materiały znaleźć można w zakładce "Centrum informacyjne". 

Pozdrawiamy,Zespół AXA TFI  

AXA Investment Managers (AXA IM) jest ramieniem inwestycyjnym Grupy AXA z siedzibą w Paryżu. AXA IM jest fi rmą typu multiekspert, zarządza wszystkimi głównymi klasami aktywów, w tym globalnymi akcjami, obligacjami i nieruchomościami, i zatrudnia ponad 2,5 tysiąca pracowników w 23 krajach (dane własne AXA IM na 30 czerwca 2010 r.). AXA IM jest największą w Europie i czwartą co do wielkości na świecie firmą zarządzającą nieruchomościami. 

Eric Chaney od 2008 roku pełni funkcję Głównego Ekonomisty Grupy AXA oraz od 2010 roku kieruje Działem Analiz AXA Investment Managers. W ramach swoich obowiązków dostarcza średnioterminowe scenariusze wydarzeń oraz szacunki ryzyka gospodarczego dla zarządu Grupy AXA i jej głównych jednostek. Z kolei w ramach AXA Investment Managers Eric Chaney przygotowuje analizy ekonomiczne długoterminowych trendów, które mają pomóc zarządzającym portfelami oraz klientom w doborze odpowiednich strategii inwestycyjnych. Od 1997 roku jest członkiem French Economic Council of the Nation, rady, która doradza Ministrowi Gospodarki i Finansów. Jest również członkiem komitetu wykonawczego French Economic Association (AFSE) oraz członkiem zespołu ECB Shadow Council. Eric Chaney regularnie przygotowuje komentarze do takich tytułów jak Newsweek oraz Wall Street Journal. Jego wypowiedzi można znaleźć równiez w takich tytułach jak Le Monde, Liberation czy Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online