Nowy dokument - kluczowe informacje dla inwestorów

W związku z nowelizacją ustawy o funduszach inwestycyjnych, w dniu dzisiejszym, AXA Towarzystwo Funduszy Iwestycyjnych udostępnia nowy dokument – kluczowe informacje dla inwestorów (KIID).

Kluczowe informacje dla inwestorów stanowią podstawowe źródło wiedzy na temat funduszy, a w zamierzeniu zastępują skrót prospektu informacyjnego. Dzięki nim inwestor ma łatwiejszy dostęp do bardziej klarownych informacji na temat inwestycji oraz możliwość wygodnego porównania różnych funduszy. KIID – zgodnie z nowymi wymogami – jest napisany prostym i zwięzłym językiem – bez użycia specjalistycznego słownictwa. Inwestorzy znajdą w nim m.in. krótki opis celów i polityki inwestycyjnej funduszu.  

Dokumenty zawierające kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są na stronie Towarzystwa oraz u dystrybutorów. 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi Subfunduszy AXA FIO

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online