Odpowiedzialny biznes ważny dla AXA

AXA opublikowała swój pierwszy Raport Odpowiedzialnego Biznesu.

AXA opublikowała swój pierwszy Raport Odpowiedzialnego Biznesu. Deklaruje w nim, że odpowiedzialny biznes to dla niej sposób na wykorzystanie eksperckiej wiedzy spółki w zakresie zarządzania ryzkiem do stworzenia silniejszego i bardziej świadomego społeczeństwa. Z punktu widzenia Grupy AXA, prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny to także duży atut na tle konkurencyjnego otoczenia biznesowego.

Raport Odpowiedzialnego Biznesu AXA wyjaśnia związek pomiędzy strategią odpowiedzialnego biznesu Grupy i globalnymi megatrendami jakimi są na przykład starzenie się społeczeństw czy zmiany klimatyczne. Dodatkowo można się z niego więcej dowiedzieć o flagowym projekcie AXA „Risk Research&Education”.

W raporcie przedstawione zostały także cele AXA na lata 2013-2015 w zakresie prowadzenia odpowiedzialnego biznesu. Bazują one na istniejących w Grupie AXA od 2009 roku: Polityce Odpowiedzialnego Biznesu oraz narzędziach i procesach służących do ewaluacji „dojrzałości” firmy
w prowadzeniu odpowiedzialnego biznesu. W ciągu najbliższych dwóch lat AXA ma w planach wdrożenie kompleksowej Strategii Odpowiedzialnego Inwestowania. Zamierza rozwijać się również w obszarze mikroubezpieczeń oraz wprowadzić proces zarządzania oddziaływaniem spółki na środowisko. W planach jest także zacieśnienie współpracy z NGO CARE w zakresie zmniejszania ryzyk związanych z klęskami żywiołowymi.

AXA planuje publikację analogicznego raportu przedstawiającego odpowiedzialność korporacyjną spółki na rynku polskim.

Raport CR Grupy AXA (PDF 7.40 MB)

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online