Odpowiedzialny biznes ważny dla AXA

AXA opublikowała swój pierwszy Raport Odpowiedzialnego Biznesu.

AXA opublikowała swój pierwszy Raport Odpowiedzialnego Biznesu. Deklaruje w nim, że odpowiedzialny biznes to dla niej sposób na wykorzystanie eksperckiej wiedzy spółki w zakresie zarządzania ryzkiem do stworzenia silniejszego i bardziej świadomego społeczeństwa. Z punktu widzenia Grupy AXA, prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny to także duży atut na tle konkurencyjnego otoczenia biznesowego.

Raport Odpowiedzialnego Biznesu AXA wyjaśnia związek pomiędzy strategią odpowiedzialnego biznesu Grupy i globalnymi megatrendami jakimi są na przykład starzenie się społeczeństw czy zmiany klimatyczne. Dodatkowo można się z niego więcej dowiedzieć o flagowym projekcie AXA „Risk Research&Education”.

W raporcie przedstawione zostały także cele AXA na lata 2013-2015 w zakresie prowadzenia odpowiedzialnego biznesu. Bazują one na istniejących w Grupie AXA od 2009 roku: Polityce Odpowiedzialnego Biznesu oraz narzędziach i procesach służących do ewaluacji „dojrzałości” firmy
w prowadzeniu odpowiedzialnego biznesu. W ciągu najbliższych dwóch lat AXA ma w planach wdrożenie kompleksowej Strategii Odpowiedzialnego Inwestowania. Zamierza rozwijać się również w obszarze mikroubezpieczeń oraz wprowadzić proces zarządzania oddziaływaniem spółki na środowisko. W planach jest także zacieśnienie współpracy z NGO CARE w zakresie zmniejszania ryzyk związanych z klęskami żywiołowymi.

AXA planuje publikację analogicznego raportu przedstawiającego odpowiedzialność korporacyjną spółki na rynku polskim.

Raport CR Grupy AXA (PDF 7.40 MB)

Jak oceniasz
serwis axa.pl?