Parkiet: Subfundusze akcyjne AXA FIO w czołówce sierpniowego zestawienia

Fundusze AXA Akcji „Big Players” oraz AXA Akcji znalazły się w czołówce zestawienia funduszy akcyjnych przygotowanego przez dziennik „Parkiet”. Zestawienie opublikowane zostało w dniu 10 sierpnia 2011 roku.

Wyniki funduszy akcyjnych AXA TFI są przede wszystkim efektem systematycznie stosowanego procesu inwestycyjnego opierającego się na selekcji spółek. Czołowe miejsca funduszy AXA Akcji oraz AXA Akcji „Big Players” w zestawieniu za 12 miesięcy są rezultatem selektywnych inwestycji w spółki z branży chemicznej, informatycznej, dóbr konsumpcyjnych oraz, w przypadku funduszu AXA Akcji,  udanych inwestycji zagranicznych. Pomimo występujących perturbacji na rynkach finansowych i niekorzystnego rozkładu stóp zwrotu wśród spółek giełdowych (w tym roku tylko około 25% spółek zachowywało się lepiej niż indeks WIG), fundusze akcyjne zarządzane przez AXA TFI odnotowują w 2011 roku stopy zwrotu istotnie wyższe niż średnia rynkowa.

Fundusze inwestycyjne

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online