Paweł Mizerski - I miejsce w rankingu "Parkietu"

Paweł Mizerski, zarządzający subfunduszami AXA FIO, wygrał ranking trafności prognoz rynkowych za 2011 r. organizowany przez dziennik „Parkiet”.

Fundusze inwestycyjne

„Parkiet” od kilku lat wyłania czołówkę analityków, których przewidywania okazywały się najbliższe danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny i Narodowy Bank Polski. W 2011 roku po raz pierwszy jakość prognoz sprawdzana była również w odniesieniu do zmiennych danych rynkowych: kursu walutowego, stóp procentowych i koniunktury giełdowej.

Fundusze inwestycyjne

To nie pierwsze wyróżnienie dla Pawła Mizerskiego. W 2009 i 2010 roku zajął on drugie miejsce w plebiscycie na najlepszego analityka makroekonomicznego organizowanego przez Rzeczpospolitą i NBP. Paweł Mizerski zarządza subfunduszami dłużnymi AXA FIO oraz portfelami dłużnymi AXA Życie. Specjalizuje się w inwestycjach w obligacje emitowane przez Skarb państwa, obligacje korporacyjne oraz gminne.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online