Paweł Mizerski w gronie laureatów konkursu na najlepszego analityka makroekonomicznego 2012

W konkursie na najlepszego analityka makroekonomicznego 2012, organizowanym przez redakcje dzienników „Rzeczpospolita" i „Parkiet” oraz Narodowy Bank Polski, trzecie miejsce zajął Paweł Mizerski.

"Laureaci konkursu musieli wykazać się dużą wiedzą ekonomiczną, ale także doświadczeniem i dobrą intuicją", mówił podczas uroczystości wręczenia nagród Andrzej Raczko, Członek zarządu NBP i przewodniczący kapituły konkursu. 

Paweł Mizerski, Główny ekonomista AXA TFI, Zarządzający funduszami obligacji, był również laureatem konkursów na najlepszego analityka makroekonomicznego w latach 2009, 2010 oraz 2011.

W zakończonej właśnie edycji konkursu wzięło udział ponad 60 ekonomistów i zespołów analityków, reprezentujących instytucje finansowe, organizacje gospodarcze oraz ośrodki badawcze i naukowe. Nadsyłali oni prognozy pięciu głównych wskaźników makroekonomicznych: dynamiki PKB, inflacji, salda na rachunku obrotów bieżących, inwestycji oraz stopy bezrobocia. 

Fundusze inwestycyjne
Źródło: www.nbp.pl 

Z poważaniem,Zespół AXA TFI

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online