Polisa AXA pomoże w przypadku koronawirusa. Zalecenia dla naszych klientów za granicą.

Nasze polisy turystyczne chronią na wypadek zarażenia się wirusem podczas pobytu za granicą w regionie, w którym ogłoszono epidemię, jak również tam, gdzie do tej pory nie zidentyfikowano wystąpienia wirusa. Nie ma przy tym znaczenia, kiedy doszło do zakażenia, pokrywamy koszty nagłego zachorowania w podróży. Zachorowanie będzie traktowane jak każda inna choroba zakaźna. Na dziś nie mamy żadnych ponadstandardowych procedur, nie mieliśmy też żadnego przypadku zarażenia koronawirusem. Oczywiście, by otrzymać pomoc bezgotówkową należy skontaktować się najpierw z naszym Centrum Alarmowym: + 48 (22) 575 90 80.

Zalecenia dla naszych klientów za granicą

 • Unikaj bliskiego kontaktu z żywymi oraz martwymi zwierzętami gospodarskimi oraz dziko żyjącymi.
 • Unikaj spożywania niedogotowanych produktów zwierzęcych i odwiedzania targowisk, na których sprzedawane są żywe zwierzęta.
 • Unikaj kontaktu z osobami, które również kaszlą lub mają wysoką gorączkę.
 • Gdy masz objawy infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel lub katar), załóż jednorazową maseczkę higieniczną, by nie zarażać innych osób, oraz zakrywaj ściśle twarz podczas kaszlu. Nie lekceważ tych objawów, zgłoś się do naszego Centrum Alarmowego.
 • Gdy dodatkowo masz problemy z oddychaniem i gorączkę, natychmiast zgłoś się do naszego Centrum Alarmowego i zastosuj szczególnie surowe zasady higieny:
 • Regularnie myj ręce środkami na bazie alkoholu
 • Regularnie wycieraj powierzchnie płaskie
 • Korzystaj z maski higienicznej, aby ograniczyć zarażanie innych osób, a podczas kaszlu zasłaniaj usta
 • Jeżeli pracujesz za granicą – zgłoś się do swojego pracodawcy.
 • Przestrzegaj wszystkich instrukcji wydanych przez lokalne władze i ich rządy.

Jak działamy, gdy do nas zadzwonisz?

 • Wskazujemy placówkę medyczną, gdzie zostanie udzielona pomoc i ewentualnie podjęte dalsze kroki, jeśli lekarz prowadzący stwierdzi, że konieczna jest dalsza diagnostyka ze względu na występujące objawy.
 • W przypadku budzącym podejrzenie, lekarz na miejscu decyduje o natychmiastowym transporcie do wytypowanego oddziału zakaźnego, celem hospitalizacji.
 • Ewentualna repatriacja ze względów medycznych będzie możliwa po całkowitym wyleczeniu i przejściu kwarantanny, zgodnie z aktualnymi zaleceniami służb medyczno-sanitarnych danego kraju.
Jak oceniasz
serwis axa.pl?