ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status

Polisa nie pokryje szkód odniesionych w związku z egipskimi rozruchami.

Axa ubezpiecza osoby, które wyjeżdżają za granicę, w tym do Egiptu. Nie bierzemy jednak odpowiedzialności za zdarzenia powstałe w wyniku między innymi działań wojennych czy choćby udziału ubezpieczonego w zamieszkach

Magdalena Oszczak, ekspertka od ubezpieczeń turystycznych w AXA mówiła o tym, na łamach portalu tur-info.pl: - „Ubezpieczamy osoby, które wyjeżdżają za granicę, w tym do Egiptu. Zgodnie z OWU naszego ubezpieczenia turystycznego Kontynenty nie bierzemy jednak odpowiedzialności za zdarzenia powstałe w wyniku między innymi działań wojennych czy choćby udziału ubezpieczonego w zamieszkach.

Zawsze gdy się wykupuje ubezpieczenie turystyczne należy zwrócić uwagę na wszystkie wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, w tym takie jak np. to, że ubezpieczony w chwili wypadku był pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Każde zgłoszone roszczenie jest zawsze indywidualnie badane przez AXA pod kątem takich okoliczności, które wykluczają ochronę.”

Malwina Wrotniak z portalu Bankier.pl zwraca uwagę na to, że osoby decydujące się na wyjazd do Egiptu „powinny wiedzieć, że robią to na własne ryzyko, bowiem w niektórych sytuacjach na nic zdadzą się zakupione w Polsce ubezpieczenia. Każdy ubezpieczyciel zabezpiecza się bowiem przed ponoszeniem finansowych konsekwencji nieprzewidzianych zdarzeń na dużą skalę.”

Jak oceniasz
serwis axa.pl?