Promocja: „0% opłaty manipulacyjnej w subfunduszach AXA FIO”

Już 16 kwietnia 2012 r. rusza promocja AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, skierowana do klientów Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA.

Promocja trwa do dnia 31 maja 2012 roku.

Promocja polega na obniżeniu o 100% opłaty manipulacyjnej pobieranej przez Towarzystwo przy: 

 • nabywaniu lub
 • zamianie jednostek uczestnictwa Subfunduszy AXA FIO przez Uczestników składających za pośrednictwem Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. zlecenia nabycia, zamiany jednostek uczestnictwa Subfunduszy w ramach subrejestrów otwartych za pośrednictwem CDM S.A. lub
 • dokonaniu wpłat bezpośrednich na nabycie jednostek uczestnictwa Subfunduszy AXA FIO, na subrejestry otwarte za pośrednictwem Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A

Subfundusze objęte promocją: 

 • AXA Akcji “Big Players”,
 • AXA Akcji,
 • AXA Zrównoważony,
 • AXA Stabilnego Wzrostu,
 • AXA Equity Active Asset Allocation,
 • AXA Obligacji,
 • AXA Lokacyjny,
 • AXA Bond Active Asset Allocation 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Promocji.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online