Promocja AXA FIO w Alior Bank

16 stycznia rozpoczęła się promocja skierowana do klientów Alior Bank, nabywających jednostki uczestnictwa wybranych subfunduszy AXA FIO.

Klienci Alior Bank, którzy do 29 lutego 2012 roku złożą zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa wybranego subfunduszu, nie zapłacą opłaty manipulacyjnej. 

Opłata manipulacyjna w okresie promocji wynosi 0%! 

Promocja skierowana jest do osób, które otworzą nowy subrejestr i dokonają nabycia jednostek wybranego subfunduszu po raz pierwszy, oraz dla Klientów Alior Bank, którzy złożą zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa wybranego subfunduszu lub otworzą nowy subrejestr. 

W ofercie AXA TFI znajdują się zarówno produkty o standardowych strategiach inwestycyjnych, jak również produkty o strategiach inwestycyjnych unikalnych na polskim rynku. Dzięki konstrukcji parasolowej AXA FIO (fundusz z wydzielonymi subfunduszami), przenoszenie środków pomiędzy poszczególnymi subfunduszami AXA FIO odbywa się bez płacenia podatku od zysków kapitałowych. Subfundusze objęte promocją:

AXA Akcji

AXA Akcji "Big Players"

AXA Bond AAA  

AXA EquityAAA

AXA Obligacji

AXA Stabilnego Wzrostu

AXA Zrównoważony 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem oraz na stronę Alior Bank

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online