Prospekt informacyjny AXA OFE - 2014

W dzienniku „Rzeczpospolita” 15 maja 2014 r. został opublikowany prospekt informacyjny AXA OFE. W prospekcie zostały umieszczone najważniejsze informacje dotyczące działalności Funduszu w 2013 r., sprawozdanie finansowe AXA OFE, można zapoznać się z opisem ryzyka inwestycyjnego, a także przeczytać o planowanych kierunkach działalności inwestycyjnej w 2014 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z prospektem, który można znaleźć również na naszej stronie: PROSPEKT INFORMACYJNY AXA OFE

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online