Przestańmy się martwić tym, że będziemy musieli pracować dłużej

Przyszłość widzę w srebrnych barwach. Wzrostowi średniej długości życia towarzyszy przeważnie wzrost przewidywanej długości życia w dobrym zdrowiu. Spokojnie będziemy pracować do siedemdziesiątki – pisze prezes AXA Polska, Maciej Szwarc.

Nadzwyczajny wzrost długości życia – obecnie o blisko trzy miesiące rocznie – odnotowany początkowo w krajach rozwiniętych, rozszerza się obecnie na większość krajów rozwijających się i towarzyszy mu stały spadek dzietności.

Mamy do czynienia z trendem prowadzącym do niezbędnych dla utrzymania i pomocy starzejącej się populacji zmian strukturalnych i innowacji w wielu branżach i dziedzinach. Według opinii menedżerów zebranych w 2010 r. przez The Economist Intelligence Unit, sektory farmaceutyczny, medyczny, turystyczny i finansowy najwięcej skorzystają na wydłużeniu się długości życia. Badania nad rozwojem medycyny i farmakologii, produkty z zakresu ubezpieczeń na życie odpowiadające potrzebom wynikającym z wydłużonych okresów niesamodzielności, zmiany polegające na rozszerzeniu oferty placówek opiekuńczych gwarantujących opiekę medyczną, usługi związane ze stylem życia i oferta opieki domowej – wszystkie będą rozwijać się w służbie starzejącego się społeczeństwa.

Muszę przyznać, że istotnie, bardziej niż kiedykolwiek, bliska mi branża świadczeń emerytalnych stoi w obliczu poważnych wyzwań i musi szybko przystosować się do zmieniających się warunków. Bez wątpienia oferta produktów emerytalnych będzie ewoluować w ślad za zmieniającymi się potrzebami społeczeństwa, a na pozytywnych aspektach tego zjawiska najbardziej skorzystają świadczeniodawcy potrafiący przewidzieć te potrzeby. Problemów jest wiele. Po pierwsze, państwowe systemy emerytalne są już teraz niewystarczające. Po drugie, okresy emerytury będą się wydłużać i pogłębiać jeszcze dodatkowo obecne niedomagania. Po trzecie, osoby czynne zawodowo zmuszone będą do wcześniejszego rozpoczęcia inwestowania środków na przyszłą emeryturę, co wskazuje, że możliwość korzystania ze świadczeń musi być poprzedzona bardzo długim okresem oszczędzania. Świadczeniodawcy będą zatem zmuszeni do oferowania długofalowych rozwiązań emerytalnych i podejmowania długoterminowych zobowiązań.

Zagwarantowanie sobie emerytury już teraz staje się coraz większym wyzwaniem, o którym najlepiej zacząć myśleć jak najwcześniej. Podejmowane reformy programów emerytalnych stanowią jasny sygnał dla przyszłych emerytów, że powinni pomyśleć o uzupełnieniu świadczeń pochodzących z tych programów dochodami z dodatkowych źródeł. Niestety, Polacy, co pokazują często publikowane badania różnych firm, ciągle na emeryturze liczą na państwo.

Aktualności AXAFelieton Macieja Szwarca, prezesa AXA Polska w Rzeczpospolitej z 22 maja 2012. (PDF 1.76 MB)

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online