Robert Garnczarek prezesem AXA TFI. Paweł Michalik nowym prezesem AXA PTE.

Robert Garnczarek, wieloletni prezes AXA PTE SA, został prezesem AXA TFI SA. Robert Garnczarek zarządzał AXA PTE przez 11 lat i w tym czasie AXA OFE niezmiennie było jednym z pięciu największych funduszy emerytalnych oraz jednym z najbardziej uznanych OFE i najczęściej nagradzanych za długofalowe zrównoważone wyniki inwestycyjne. Z pracy w AXA TFI, ze względów rodzinnych, rezygnuje dotychczasowy prezes, Piotr Sztuba. Wiceprezesem AXA TFI pozostaje Paweł Mizerski.

Stery w AXA PTE przejmuje Paweł Michalik. Od 7 lat pełni funkcję członka zarządu Towarzystwa i odpowiada za operacje, był odpowiedzialny też za finanse. Do zarządu AXA PTE dołącza również Konrad Maniak. W AXA pracuje od 1999 roku, ostatnio na stanowisku zarządzającego portfelem papierów dłużnych AXA OFE. Związany z rynkiem kapitałowym od 19 lat, posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 1722. Nominacja Konrada Maniaka wymaga stosownych zgód urzędowych.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online