Rozszerzenie oferty ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Rozszerzenie oferty ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w Planach Inwestycyjnych oraz zmiana nazw funduszy.

Miło nam poinformować, że 4 listopada 2011 roku AXA wprowadziła nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Po przeprowadzeniu analizy rynku funduszy inwestycyjnych oraz dotychczasowej oferty funduszy dostępnych w Planach Inwestycyjnych, podjęliśmy decyzję o dodaniu następujących 4 funduszy:

  1. UFK AXA – PKO Skarbowy – fundusz rynku pieniężnego,
  2. UFK AXA – UniKorona Pieniężny – fundusz rynku pieniężnego,
  3. UFK AXA – Investor Gold Otwarty – fundusz akcji,
  4. UFK AXA – Templeton Global Bond (PLN) – fundusz obligacji.

Powyższe fundusze zostały dodane do następujących produktów będących w sprzedaży AXA:

  1. Plan Inwestycyjny Multi (składka regularna),
  2. Plan Inwestycyjny Multi (składka jednorazowa),
  3. Plan Inwestycyjny Multi Prestiż,
  4. Plan Inwestycyjny Multi 5-15,
  5. Plan Inwestycyjny Multi Prestiż 5-15.

Wprowadzenie nowych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych ma na celu udostępnienie Klientom bardziej atrakcyjnej i konkurencyjnej oferty. Dzięki zróżnicowanemu poziomowi ryzyka Klienci otrzymują możliwość kompleksowego realizowania własnych strategii inwestycyjnych, Klienci będą mogli również elastycznie reagować na trendy i nastroje panujące na rynkach finansowych. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi opisami nowych funduszy, które są dostępne na stronie www.axa.pl.

Jednocześnie, informujemy, iż zmianie ulegają nazwy następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych:

 

Dotychczasowa nazwa funduszu Nowa nazwa funduszu Nazwa funduszu inwestycyjnego, w którego tytuły uczestnictwa lokowane są aktywa funduszu
AXA – Templeton Global Bond AXA – Templeton Global Bond (USD) Franklin Templeton Investment Funds – Subfundusz Templeton Global Bond Fund
AXA – Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski AXA – Legg Mason Strateg Legg Mason Strateg FIO

Nowe nazwy funduszy będą obowiązywały od dnia 4 listopada 2011 roku.

Opisana powyżej zmiana nazw funduszy nie wymaga podejmowania żadnych działań ze strony Klientów.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online