Subfundusze akcyjne AXA FIO wśród najlepszych funduszy akcyjnych na rynku

Komentarz do wyników subfunduszy AXA FIO

Z przyjemnością informujemy, że: 

  • AXA Akcji „Big Players” w okresie minionych 12 miesięcy (na koniec września) wypracował najwyższą stopę zwrotu w grupie standardowych funduszy akcyjnych – dane Analiz Online;
  • Wszystkie subfundusze akcyjne AXA FIO w okresie minionych 12 miesięcy wypracowały stopy zwrotu przewyższające stopę zwrotu z indeksu WIG (Rys. 1);
  • Wszystkie subfundusze akcyjne AXA FIO dzięki selekcji dobrych spółek do portfela, w okresie wzrostów wypracowały wyniki lepsze niż średnia rynkowa, a w okresach spadków nie utraciły swojej przewagi  w stosunku do konkurencji (Rys. 2);
  • Wszystkie subfundusze akcyjne AXA FIO na koniec września otrzymały najwyższą ocenę 5a w rankingu przygotowywanym przez Analizy Online. Z kolei subfundusze mieszane (AXA Zrównoważony oraz AXA Stabilnego Wzrostu) otrzymały ocenę 4a. 

Rysunek 1.Subfundusze akcyjne AXA FIO na tle indeksu WIG w okresie minionych 12 miesięcy

Fundusze inwestycyjne

Źródło: AXA TFI  

Rysunek 2. Subfundusze akcyjne AXA FIO oraz wybrane fundusze akcyjne w relacji do rynku*

Fundusze inwestycyjne

Źródło: AXA TFI

* wyniki poszczególnych funduszy liczone są w stosunku do średniej rynkowej (100). Jednostki funduszy, które znajdują się ponad osią 100 wypracowały wynik lepszy od średniej rynkowej, a te które znajdują się poniżej osi 100 wypracowały wynik gorszy od średniej. Fundusz AXA Equity AAA którego wykres znajduje się najwyżej, wypracował największą nadwyżkę w stosunku do średniej rynkowej.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online