Tydzień Odpowiedzialności Korporacyjnej w AXA po raz czwarty

Tydzień Odpowiedzialności Korporacyjnej („CR Week”) stał się międzynarodowym symbolem zaangażowania społecznego pracowników AXA. Każdego roku, począwszy od 2011, coraz więcej pracowników dołącza do globalnego projektu, który angażuje ich w projekty edukacyjne, sportowe i wolontariackie. W zeszłym roku do CR Week przyłączyło się 56 000 pracowników. W ciągu tygodnia (14 – 22 czerwca) pracownicy przypominają sobie globalne projekty odpowiedzialności społecznej AXA, a także zapraszani są do wzięcia udziału w lokalnych aktywnościach. W tym roku w CR Week weźmie udział 80 spółek AXA na całym świecie, w tym pracownicy wszystkich spółek AXA w Polsce. Pracownicy mają do wyboru szereg akcji, do których mogą się przyłączyć i tym samym wesprzeć wybrane organizacje. Wydarzenia na całym świecie można śledzić na Twitterze pod #AXACRWEEK.

Każda godzina wolontariatu przeliczona będzie na euro i zostanie przekazana wybranej organizacji wspierającej projekty edukacyjne. W Polsce donację otrzymają:

  • Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, z którą AXA prowadzi flagowy w Polsce program edukacyjny Dbam o przyszłość 
  • Stowarzyszenie Droga i Bezpieczeństwo, zajmujące się rozpowszechnianiem wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze.

 W Polsce dla pracowników AXA Polska, AXA Direct i AXA Assistance odbędą się między innymi:

  • Aukcje i akcje dobroczynne organizowane przez wolontariuszy na rzecz dzieci z zaprzyjaźnionego domu dziecka im. Korczaka w Warszawie, np. kiermasz ciast oraz bieg charytatywny.
  • Wolontariusze udzielają też wsparcia domowi dziecka w Krasnem. Dobrowolna pomoc pracowników polega na zbiórce ubrań, zabawek, środków czystości, a także na organizacji atrakcji dla dzieci i na udziale w różnego rodzajach pracach porządkowo-remontowych.
  • Warsztaty z ochrony zdrowia dla pracowników – jak zadbać o zdrowy kręgosłup, jak unikać stresu w miejscu pracy, jak korzystać z defibrylatora.
  • Konkurs na temat bezpieczeństwa na drodze „Co wiesz o bezpieczeństwie na drodze” i próbny test na prawo jazdy 
  • Rozpoczynają się też dni otwarte dla wolontariuszy drugiej edycji programu Dbam o przyszłość. Dbam o przyszłość to pierwszy w Polsce ogólnopolski program o ubezpieczeniach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wyróżniony przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu jako dobra praktyka wolontariatu kompetencyjnego.
Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online