Udany II kwartał dla funduszy AXA TFI

W II kwartale do subfunduszy AXA FIO wpłynęło netto 92,9 mln PLN, a w samym czerwcu sprzedaż netto wyniosła 13,9 mln PLN. W efekcie wartość aktywów zgromadzona w subfunudszach AXA FIO wzrosła na koniec czerwca do 708 mln PLN.

W minionym miesiącu największym zainteresowaniem klientów cieszył się subfundusz AXA Obligacji do którego napłynęło netto 12,4 mln PLN. Jednocześnie jednak znaczące napływy odnotowały subfundusze akcyjne AXA Akcji, AXA Akcji „Big Players” oraz AXA Equity AAA, które łącznie pozyskały netto 23,4 mln PLN. Napływom do funduszy obligacji oraz funduszy akcyjnych sprzyjała w czerwcu dobra koniunktura na rynkach finansowych. Mamy obecnie ciekawy okres, kiedy to pomimo słabych danych makroekonomicznych rynki zachowują się pozytywnie.


W czerwcu rosły ceny obligacji, przekładając się na atrakcyjne stopy zwrotu z funduszy dłużnych. Jednocześnie obserwowaliśmy dynamiczne wzrosty cen akcji, które w dużej mierze były efektem napływu kapitału zagranicznego na rynki naszego regionu. Większość wzrostów skoncentrowana była na największych spółkach z GPW – indeks WIG20 wzrósł o 8,54%, podczas gdy indeksy mniejszych spółek mWIG40 oraz sWIG80 wzrosły odpowiednio o 2,44% oraz 2,52%. 

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online