W listopadzie AXA FIO pozyskało ponad 60 mln zł nowych aktywów

Saldo wpłat i umorzeń do subfunduszy AXA FIO w listopadzie wyniosło 60,4 mln złotych, a wartość aktywów AXA FIO wzrosła do 594 mln złotych.

Saldo wpłat i umorzeń do subfunduszy AXA FIO w okresie styczeń – listopad 2011 wyniosło prawie 332 mln PLN. 

AXA TFI jest jedynym polskim rynku towarzystwem funduszy inwestycyjnych oferującym otwarte fundusze inwestycyjne, które od początku roku, w każdym miesiącu notowało dodatnie saldo wpłat i umorzeń. Ogromnie cieszy nas fakt, że pomimo słabej koniunktury rynkowej klienci ufają naszym produktom i powierzają nam swoje oszczędności – mówi Piotr Antosiewicz, Dyrektor ds. Rozwoju Kanałów Dystrybucji AXA TFI.

W tym roku największą popularnością wśród klientów cieszą się produkty bezpieczne. W listopadzie większość nowych środków pozyskanych od klientów do subfunduszy AXA FIO wpłynęło na rachunki AXA Lokacyjny (24 mln PLN) oraz AXA Obligacji (36 mln PLN).

Spółka AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. została utworzona w kwietniu 2009 roku. Licencję Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi oraz świadczenie usług zarządzania aktywami Towarzystwo otrzymało 27 kwietnia 2010 roku. Jedynym właścicielem AXA TFI S.A. jest AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., które posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Towarzystwa.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online